President Bouterse beëdigt rechters

President Desiré Bouterse heeft woensdag een lid en zes plaatsvervangend leden van het Hof van Justitie van Suriname beëdigd.

“U bent vandaag hier als resultaat van continue evaluatie op persoonlijke en professionele ontwikkeling, die voor benoembaarheid in deze functie gesteld worden”, aldus president Bouterse.

Hij zei dat de invulling van rechtsprekende posities geen eenvoudige zaak is. In de Surinaamse rechtsstaat is het van belang dat de burger zijn of haar rechtsgevoel optimaal kan bevredigen. “Door het bestaande tekort aan rechters kunnen rechtszoekenden nog steeds niet “op tijd” aan hun beurt.”

President Bouterse zegt dat met deze beëdiging het Hof van Justitie, het instituut dat symbool staat voor rechtszekerheid, een aanvulling van haar leden aantal krijgt. Hetgeen zich moet vertalen in een vlotte voortgang van de rechtsspraak.

“Met uw beëdiging tot lid van het Hof van Justitie geeft de regering blijk van het verder inhoud geven aan de rechtstaat, waarbinnen een goed functionerende rechterlijke organisatie past”.

Verder zegt de president dat een goed- en onafhankelijk functionerende rechterlijke macht een garantie is voor sociaal maatschappelijke stabiliteit.

Overige berichten