fbpx

President Bouterse beëdigd leden Rekenkamer en CHS

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse heeft vier personen beëdigd tot leden van de Rekenkamer en het Centraal Hoofdstembureau (CHS).
Het gaat in deze om een lid, twee plaatsvervangend leden voor de rekenkamer en een lid voor het CHS. “Met de benoeming en beëdiging van deze leden wordt verder invulling gegeven aan de vereiste samenstelling van de Rekenkamer en het CHS”, aldus het staatshoofd tijdens zijn toespraak. Deze formaliteit heeft plaatsgevonden op 19 juni in het presidentieel paleis, met in achtneming van COVID-19-regels.
“Zowel de Rekenkamer als het Centraal Hoofd Stembureau zijn onafhankelijke organen met een belangrijke maatschappelijk taak in de samenleving. In de uitoefening van deze taak, zult u ongetwijfeld uitdagingen tegenkomen. Deze uitdagingen zullen u ook in staat stellen om vernieuwend te zijn en de noodzakelijke hervormingen van de Staat en het openbaar bestuur voor te stellen.
“Ik ben ervan overtuigd dat u allen reeds voorbereid bent op de immense taak en verantwoordelijkheden welke de beëdiging tot lid of plaatsvervangend lid van de Rekenkamer en het CHS met zich meebrengt. Namens de Regering doe ik een beroep op u om het werk tot voldoening van de gemeenschap te verrichten door u constructief op te stellen in het belang van Suriname.”

BEKIJK OOK
Protestmanifestatie Organic op zaterdag 13 augustus