Presentaties onderzoeker Armund Zunder tijdens Kriyori wiki

Armand Zunder zal in het NAKS -centrum de komende periode meerder presentaties verzorgen.

De eerste presentatie welke donderdag zal worden verzorgd is “Black history” met als ondertitel “Africa is the future, the future is Africa”.

Zunder is directeur van het Kennisinstituut voor Onderzoek naar Genocide en Reparaties. Dit instituut is bij Presidentieel Besluit van 16 augustus 2013 samen met de Nationale Reparatie Commissie Suriname door de president van Suriname ingesteld.

De lezing is één van de resultaten van het onderzoekswerk dat het Kennisinstituut de afgelopen jaren heeft gedaan naar de handel en wandel van de voorouders van de Afrikanen, die zich vanaf het jaar 1650 gedwongen in Suriname hebben gevestigd.

In de lezing zal Zunder ingaan op de geschiedenis van de voorouders, die al rond het jaar 3150 voor de geboorte van Christus in Sudan en in Egypte tot grote bloei is gebracht. In die periode tot en met het jaar 711 voor Christus waren de Afrikanen de meesters op het gebied van wetenschap, technologie en de toepassingen daarvan.

Hij zal ook ingaan op de Moren, die vanuit Noord Afrika in de periode 711-1492 beschaving aan de toenmalige Eurpeanen hebben gebracht en gedurende die periode heer- en meester in Europa waren.

Hij zal zijn presentatie onderbouwen met de presentatie van wetenschappelijk werk van uiteenlopende zwarte en witte auteurs die de geschiedenis van de voorouders van de Afrikaanse Surinamers hebben bestudeerd en nog bestuderen.

In het tweede deel van zijn presentatie zal hij de sterke en de zwakke punten van het Afrikaans continent uit de doeken doen en wijzen op de talrijke indicaties die er op wijzen dat het Afrikaanse contitent, dat rond 2050 rond de 1.5 miljard inwoners zal tellen het continent van de toekomst zal zijn.

Overige berichten