fbpx

Presentaties Investsur in Frankrijk om Suriname op de kaart te zetten

Suriname heeft in Parijs, Frankrijk, tijdens een speciale activiteit van “La Lettre Diplomatique”, als eregast de gelegenheid gehad om belicht te worden. Het gerenommeerd Frans blad biedt toegang tot grote netwerken, zowel binnen als buiten Frankrijk. Deze activiteit vond plaats op 21 en 22 november.

Op uitnodiging van de Surinaamse Ambassade in Parijs heeft Investsur-presentaties over Suriname gehouden, hetgeen aansluit bij de gestelde doelstelling, van het onlangs geproclameerde Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname, om ook in nauwe samenwerking met Surinaamse Diplomatieke vertegenwoordigingen investeringsmogelijkheden te presenteren.

De Surinaamse ambassadeur in Frankrijk, Reggy Nelson en de Investsur CEO, Ike Antonius, hebben deze gelegenheid aangegrepen om voor een gezelschap van ruim tweehonderd personen ons land op de kaart te zetten. Ambassadeur Nelson gaf aan dat Suriname openstaat voor samenwerking met het Frans bedrijfsleven en dat door de regeringen van beide landen wordt gewerkt aan verbetering van de onderlinge relaties.

Het geheel vond plaatst ten overstaan van grote delen van diplomatieke vertegenwoordigingen aldaar, alsook autoriteiten en vertegenwoordigers van de private sector in Frankrijk. In het verlengde hiervan heeft de Ambassade een seminar georganiseerd voor de “business community” in Frankrijk en de diplomatieke vertegenwoordigingen.

OOK INTERESSANT
President Santokhi voor medisch onderzoek naar Nederland

Tijdens dit seminar heeft Antonius de potentie van Suriname op specifieke gebieden belicht, terwijl eveneens beleidsdoelen van de Regering werden gepresenteerd in sectoren die gepaard gaan met kapitaalintensieve investeringen. Evenzo werd Suriname’s potentie op het gebied van toerisme en agri-business gepresenteerd.

Aanwezigen hebben na de presentatie de gelegenheid gehad om middels een vragenronde nadere informatie te verkrijgen met betrekking tot specifieke gebieden. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers uit het bankwezen, financiële dienstverlening, de energie, mijnbouw, agro- en constructie sector en infrastructuur.

Namens Investsur was ook aanwezig Sigmund Proeve als adviseur en verder Lamure Latour namens de nv Havenbeheer. Volgens voorlopige informatie zullen diverse vertegenwoordigers die het seminar hebben bijgewoond nog in de eerste helft van 2019 naar Suriname afreizen voor vervolggesprekken met Investsur. Een goede samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën ligt ten grondslag van Suriname’s deelname aan dit speciaal evenement.(GFC)