fbpx

Pre-electorale combinaties niet meer mogelijk bij verkiezingen

De ontwerpwet voor wijziging van de Kiesregeling van 1987 is donderdag met 29 stemmen goedgekeurd in het parlement.

Politieke partijen zullen met deze wet geen partij combinaties meer mogen vormen maar moeten vanaf de verkiezingen van 25 mei 2020 alleen de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen in.

Vicepresident Ashwin Adhin sprak van een historisch moment. “Wij hebben een historisch keerpunt bereikt. Het onafgemaakt werk van toenmalige politici is afgemaakt met de aanname van deze wet”.

Adhin bracht ode aan die leiders die toen ook baanbrekend werk hebben verricht. De centraliteit van de kiezer is met deze aanname boven die van de politieke partijen gesteld. “Lang leve de democratie en haar verhoogd democratiegehalte”, stelt de vp opgelucht.

Elke politieke partij moet zich zelfstandig en alleen inschrijven voor deelname aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen. Bij verkiezingen staat de wil van de kiezer centraal en niet de wil van de partij. Dit is volgens de vp duidelijk omschreven in de grondwet.

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings – Simmons omschreef de goedkeuring van deze wet als “een vooruitgang” die is geboekt. Veel van de hedendaagse controverse zou voorkomen kunnen worden indien deze wet eerder was aangenomen volgens de voorzitter.

BEKIJK OOK
Volksgezondheid zoekt naar oplossingen voor uitbetaling salarissen personeel Regionaal Ziekhuis Wanica

De wijzigingen bleken noodzakelijk op basis van onvolkomenheden bij diverse onderdelen van de oude kiesregeling. Zowel politieke partijen als maatschappelijke organisaties hebben toen deze onvolkomenheden aangekaart.

Het voorbereidend werk is in eerste instantie gedaan door de presidentiële commissie onder leiding van Jules Wijdenbosch.

Adhin bracht naar voren dat president Desire Bouterse groot voorstander is van deze wijzigingen, die erin zullen resulteren in het vergroten van het democratisch gehalte bij het volk.

De vp noemt het verbieden van pre-electorale combinaties van politieke partijen in samenhang met het personenmeerderheid op ressortraadsniveau behouden is een veel grotere uitbreiding van de vrijheid van democratie die wij aan het volk bieden.

De zittingsduur voor het Centraal Hoofdstembureau is vastgesteld op zes jaar, voorheen was dat nergens geregeld.