fbpx

Praat regelmatig met uw kinderen en vraag of ze hulp nodig hebben voordat het te laat is

INGEZONDEN- Het komt helaas voor dat vooral jongeren vaak in een impulsieve bui een verdelgingsmiddel innemen.

De gevolgen van deze lugubere acties zijn voor de slachtoffers in het bijzonder vreselijk. Maar ook de nabestaanden worden ondergedompeld in enorm verdriet en schuldgevoel.

Het is  erg jammer dat er niet meer voorlichting wordt gegeven op dit vlak door de overheid. Er zouden speciale filmpjes geproduceerd en op YouTube en Facebook geplaatst kunnen worden waarin jongeren uitleg krijgen dat ze het liefste met een vertrouwenspersoon kunnen praten over hun problemen.

De bekende jongere Surinaamse influencers zouden daarbij op sociale media door de regering ingezet kunnen worden, desnoods tegen betaling. Deze influencers hebben veel meer ingang bij jongeren, hun uitleg heeft effect!

Ook op scholen is er een taak weggelegd voor de onderwijzers. Het doel moet zijn kinderen zover te krijgen dat ze hun emoties kunnen uiten en op hulp kunnen rekenen van anderen. Er moet een goede en vooral snel toegankelijke uitlaatklep geboden worden!

Een ander belangrijk aspect is ook het zoveel mogelijk buiten bereik houden van deze chemische middelen. Dat moet het geval zijn met verdelgingsmiddelen, net als vuurwapens. Hoe meer drempels gelegd worden, des te beter wanneer er sprake is van impulsief handelen.

BEKIJK OOK  Regering wil bilaterale relaties vermeerderen

En het argument van sommigen dat wij dan bijvoorbeeld ook benzine, terpentine of azijn achter slot en grendel moeten plaatsen gaat niet altijd op. De desastreuze gezondheidsgevolgen van inname van een middel als gramoxone is onvergelijkbaar met die van twee voornoemde producten.

Maar de basis moet zijn dat personen met suïcideneigingen serieus genomen worden door hun ouders of opvoeders en ervan doordrongen moeten worden dat ze liever over hun frustraties kunnen praten zodat er oplossingen gezocht kunnen worden. Praten met uw kinderen en nog eens praten! Vraag uw kind regelmatig of er dingen zijn die hem of haar erg storen en ze hulp nodig hebben!

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Steeds meer jongeren actief in de prostitutie