PPG Colorful Community bouwt buurtcentrum voor Stiwewa op Winti Wai

GFC NIEUWSREDACTIE- PPG Varossieau heeft vandaag de voltooiing aangekondigd van een Colorful Community – project te Winti Wai, Suriname.

Het project bracht meer dan 20 PPG Varossieau – vrijwilligers samen, die vele uren besteedden aan het realiseren van een buurtcentrum voor Stiwewa dat op 16 oktober officieel zal worden geopend.

Stiwewa zet zich al meer dan veertig jaar in voor de buurtbewoners van Winti Wai en een eigen gebouw stond hoog op de wensenlijst.

Dankzij de ondersteuning van PPG Colorful Community is deze wens nu vervuld en zullen de buurtbewoners van Winti Wai waaronder ruim 1600 scholieren maximaal kunnen profiteren van de activiteiten van de stichting.

Het Colorful Community programma biedt PPG – vrijwilligers, producten en financiële bijdragen om kleur en vitaliteit te brengen in gemeenschappen over de hele wereld waar het bedrijf actief is, zoals hier in Suriname.

In 2020 vierde PPG Colorful Community haar vijfjarig jubileum. Zij stelde daarbij een budget van USD 50.000,00 ter beschikking voor een specifiek project.

PPG Varossieau dacht onmiddellijk aan het hoognodige buurtgebouw voor Stiwewa en diende een projectplan in dat uiteindelijk ook door PPG werd gehonoreerd.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: 35- jarige populaire actrice vertelt huilend dat ze spijt heeft dat ze met zoveel mannen naar bed is gewees

Het hele gebouw werd natuurlijk geschilderd met Historex verf van PPG, en een deel werd gedoneerd voor het schilderen van de kunstwerken op de binnen- en buiten muren.

Het hoofddoel van Stiwewa is om de bevolking in de wijken van Winti Wai middels een verscheidenheid aan informatieve, educatieve en recreatieve activiteiten, zodanig te ondersteunen, dat zij zich beter kunnen ontwikkelen en een betere kwaliteit van leven hebben met meer toekomstmogelijkheden.

Met de ingebruikname van het buurtcentrum kan Stiwewa haar activiteiten nu veel gerichter uitvoeren.

Zo zijn de projecten voor huiswerkbegeleiding een belangrijk speerpunt in het Stiwewa-beleid. Dit zorgde in het verleden al voor hogere slagingspercentages op de dertig scholen.

Scholieren hoeven hiervoor nu niet meer vervoerd te worden naar extern gehuurde locaties buiten de wijk, hetgeen voorheen een grote druk legde op het budget van de organisatie.

Met het eigen buurtcentrum is Stiwewa tevens zichtbaarder en toegankelijker voor alle bewoners van Winti Wai en omgeving.

Geplande activiteiten in het buurtcentrum zijn onder meer voorlichtingsbijeenkomsten over diverse sociale onderwerpen zoals: persoonsgebonden budgettering, opvoeding, misdaadpreventie, gezondheid, verslaving en armoedebestrijding.

Er zullen trainingen en workshops plaatsvinden op het gebied van bijvoorbeeld arbeid en ondernemerschap, maar ook basis levensvaardigheden en creatieve activiteiten zoals dans- en songfestivalcompetities behoren tot de vele mogelijkheden.

Daarnaast is er aandacht voor de versterking van specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking, senioren en alleenstaande moeders of vaders.

De aansluitende Stiwewa sportvelden dienen voor lichamelijke opvoeding en diverse sportactiviteiten. In het buurtcentrum is tevens een winkel ondergebracht die basisbehoeften en voedselpakketten verkoopt aan behoeftigen.

De realisatie van het project was zeker niet eenvoudig. “Er waren een aantal pittige procedures te doorlopen”, zegt Feeanine Hewitt-Abrahams, PPG project manager voor PPG Colorful Community projecten in Suriname.

Zoals bijvoorbeeld de ‘juridisch zware pil’ van de Donation agreement. Daarop volgden nog vertragingen zoals het wachten op de bouwvergunning, de regentijd en de Covid-lockdowns die de bouw steeds ‘on hold’ zetten.

Maar op 16 april 2021 werd de eerste steen gelegd en op 23 juni werd het hoogste punt bereikt. Een team van PPG Varossieau vrijwilligers bracht eigenhandig verflagen aan, aan zowel de binnen- als buitenzijden van het gebouw.

Er stond eveneens een PPG Varossieau-team paraat om kunstenaar Fabian de Randamie te assisteren bij een muurschildering, die het gebouw kleurrijk in het oog doet springen in het Winti Wai project.

“Ik ben er volledig van overtuigd dat door dit gebouw, Stiwewa als organisatie én de buurt Winti Wai een enorme sprong vooruit kunnen en zullen maken. Dat Stiwewa dat kan is in het verleden reeds vaak bewezen”, zegt directeur van PPG Varossieau, Ramesh Dwarkasing.

“Weer een gebouw betekent voor ons en omgeving dat Stiwewa wederom snel en dus makkelijk bereikbaar is, dat vele mensen een vaste herkenbare plek hebben om elkaar te ontmoeten en dat is een zichtbare verbetering in de vervelende situatie van eenzaamheid of zich eenzaam voelen”, zegt de voorzitter van Stiwewa, Robby Berghout.