fbpx

Post Utrecht aangesloten op elektriciteitsnet

Wanneer de schemerende omgeving in Post Utrecht voor de eerste keer wordt verlicht door elektriciteit klinkt er een luid applaus van de aanwezigen. Het leven van de bewoners van Post Utrecht in Wageningen wordt na 18 augustus stukken lichter. Met de ingebruikname van generatoren door president Desire Bouterse, beschikt de bevolking tegenwoordig over stroom.

Basja Sabajo spreekt van een mijlpaal binnen deze samenleving en dankte de president voor het nakomen van deze belofte. “Mijn moeder kan nu een tv en wasmachine kopen, ze hoeft dan geen kleren meer op de hand te wassen” vertelt de 12-jarige Tracy Orban breedlachend.

De directeur van de Energie Bedrijven Suriname(EBS), Rabin Parmessar, is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van deze gemeenschap een flinke duw in de rug zal krijgen met het beschikbaar stellen van stroom aan de bevolking.

Volgens president Desire Delano Bouterse ligt de ontwikkeling van een land niet in mensen in overheidsdienst te nemen. Hij riep de bewoners van Post Utrecht op om flink gebruik te maken van de ontwikkeling binnen dit gebied en al dan niet met de ondersteuning van de overheid tot productie over te gaan.

Verder benadrukte hij dat de regering alles in het werk zal stellen om de verdere ontwikkeling in dit gebied ter hand te nemen. Stroomvoorziening te Post Utrecht is een goed voorbeeld van de ontwikkeling die doorgevoerd moet worden volgens het staatshoofd, terwijl hij gelijk onderstreepte dat de regering wel degelijk haar verantwoordelijkheid kent. T

ijdens een bezoek aan Post Utrecht in mei dit jaar hebben de dorpsbewoners verschillende uitdagingen aangekaart, waar aangesloten worden op het elektriciteitsnet ook voorkwam op de lijst.

Aan de dorpsgemeenschap heeft het staatshoofd gevraagd wat geduld op te brengen, omdat Keulen en Aken niet op een dag zijn gebouwd.(GFC)

Naar meer berichten...