Positief advies voor accreditatie SMNR en Mineral geosciences

De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft op 2 en 5 juni twee accreditatiepanels van het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA) op bezoek gehad voor de accreditatie van de masteropleidingen Sustainable Management of Natural Resources (SMNR) en Mineral Geosciences.

De accreditatiepanels bestonden uit Nederlandse en Surinaamse deskundigen.

Na afloop van de gesprekken met alle bij de opleidingen betrokken geledingen hebben de panels beide keren meegedeeld dat een positief advies voor accreditatie naar het NOVA zal worden gestuurd.

De aanvraag van de masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources (SMNR) heeft betrekking op de accreditatie van een bestaande opleiding en de aanvraag van de masteropleiding Mineral Geosciences is een Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding is het accreditatiekader voor nieuwe opleidingen.

Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan en er wordt met belangstelling naar de rapporten van de panels uitgekeken, zodat de aanbevelingen gebruikt kunnen worden om de opleiding nog beter te maken.

Naar verwachting zullen die rapporten binnen zes weken naar NOVA worden gestuurd, waarna de accreditatieraad een besluit over de accreditatie zal nemen.

Als de accreditatieraad de adviezen van de panels overneemt kunnen de nieuwe studenten van beide opleidingen in oktober beginnen aan een door NOVA geaccrediteerde opleiding, laat de Voorlichtingsafdeling weten.

De universiteit heeft dan drie geaccrediteerde masteropleidingen, omdat de masteropleiding Petroleum geologie al eerder geaccrediteerd is.

Overige berichten