Pompgemalen Wakay en Wageningen wederom in werking

GFC NIEUWS- De pompgemalen te Wakay ressorterende onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn wederom opgestart.
Op 21 februari moesten de pompen worden stilgelegd door een tekort aan brandstof. Dit heeft geresulteerd in een afname van het waterpeil en dus minder watervoorraad voor de irrigatie.
Op 24 februari is er 100.000 liter brandstof aangeleverd, waardoor de pompen wederom opgestart zijn. Deze levering zorgt ervoor dat de pompen twee weken kunnen draaien.
Het waterpeil bij het Naniverdeelwerk stond het afgelopen weekend op 1.90 m. Door de weder opstart van de pompen te Wakay zal dit waterpeil stijgen, waardoor binnenkort het gewenste waterpeil wordt bereikt en alle boeren aan de linkeroever van de Nickerierivier weer hun arealen kunnen bevloeien.
Het pompgemaal Wageningen is ook weer in werking. Dit pompgemaal had de afgelopen dagen te kampen met een elektronische storing. Deze is inmiddels door de EBS verholpen, waardoor ook Pomp 1 van het pompgemaal Wageningen kon worden opgestart.
Gedurende de periode dat deze pomp buitenwerking was, is er constant door gepompt met behulp van de mobiele pomp nabij het pompgemaal Wageningen.
Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) blijft een dringend beroep doen op gebruikers van irrigatiewater, om zo efficiënt mogelijk te blijven omgaan met deze schaarse en kostbare hulpbron.
Alleen door efficiënt om te gaan met het water kunnen we al een heleboel water besparen, het is een zaak van ons allen om erop toe te zien dat het water op de juiste wijze wordt gebruikt, geeft LVV-minister Rabin Parmessar aan.

Overige berichten