fbpx

Pompgemaal Wageningen wederom operationeel

GFC NIEUWS- De oude pompen in het Pompgemaal Wageningen zijn weer operationeel.

De afgelopen weken hebben technici gewerkt aan het herstellen van het bedradingssysteem van de hoofdschakelaar.

Minister Parmessar heeft toen bleek dat zij echter toch nog problemen kregen, assistentie van deskundigen van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) ingeroepen, waardoor dit staatsbedrijf gelijk beide pompen aan de praat heeft gekregen.

Parmessar bracht op 2 november een oriëntatiebezoek aan Wageningen in Nickerie om zich persoonlijk te vergewissen van de werkzaamheden aan deze haast 60 jaar oude pompgemaal die werd stilgelegd, nadat bleek dat de hoofdschakelaar stuk was.

Het ministerie van LVV voegde daad bij woord en schakelde de EBS in. Deze heeft een zeer belangrijke rol vervult door gelijk het heel bedradingssysteem grondig te onderzoeken en constateerde dat alleen de kabels naar de motoren toe waren doorgebrand.

De EBS heeft onmiddellijk met man en macht dit probleem binnen 2 dagen hersteld, alsook materiaal beschikbaar gesteld en de kabels van de schakelaar vervangen.

BEKIJK OOK
Minister Nurmohamed wil roadmap voor aanpak wateroverlast

Sinds zondagavond wordt met beide pompen bij vloedstand van de Nickerierivier op volle toeren water gepompt om het irrigatiewater, voor percelen in de Middenstandspolder en Wageningen, op te voeren.

In verband hiermee is door minister Parmessar voorgesteld om de officiële inzaaiperiode die van 1 november tot 31 december 2019 loopt, met 2 weken te verlengen voor dit gebied.

Het ministerie van LVV is de boerengemeenschap, die afhankelijk is van water via het Pompgemaal Wageningen, zeer erkentelijk voor het geduld en de samenwerking.

Zij doet echter een dringend verzoek aan de boeren zeer zuinig om te gaan met het irrigatiewater en vooral geen uitlaten van hun percelen te laten ontstaan.