fbpx
Politieke partijen moeten incomplete kandidatenlijsten binnen 3 dagen herstellen

Politieke partijen die op 9 april hun kandidatenlijsten hebben ingediend krijgen 3 dagen de tijd om geconstateerde omissies of verzuimen door de Hoofdstembureaus(HSB) in orde te maken.

Politieke partijen die deelnemen aan de stembusgang konden gisteren tussen 8.00 – 15.00 uur de kandidatenlijsten ter verkiezing van leden van DNA, DR- en RR-niveau indienen bij de Hoofdstembureaus.

Op de dag van de kandidaatstelling, onmiddellijk na verstrijken van de tijd, kwamen de diverse HSB bijeen voor het onderzoeken van de kandidatenlijsten.

Uiterlijk op de 8ste dag na de inlevering van de kandidatenlijsten beslist het HSB omtrent de geldigheid van de kandidatenlijsten, alsmede handhaving van de daarop voorkomende kandidaten.

Administratief Beroep

Binnen 3 dagen na de dag dat het HSB een beslissing heeft genomen over de geldigheid en over de handhaving van de op de lijst voorkomende kandidaten, kan iedere ondertekenaar beroep aantekenen bij de president tegen de genomen beslissingen.

De president beslist uiterlijk op de 8ste dag nadat het beroepschrift is ingekomen bij een met redenen omkleed besluit.

Op 29 april nadat de termijn van beroep is verstreken of in geval van beroep, nadat de president het HSB heeft geïnformeerd over zijn besluit, brengt het HSB in een openbare zitting de geldige kandidatenlijsten naast elkaar in volgorde op een verzamellijst.

De volgorde van de kandidatenlijst wordt bepaald middels loting.

Meer nieuws

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…