Politieke partijen geïnformeerd over COVID-19 toestand en voorbereidingen verkiezingen

GFC NIEUWS- President Desi Bouterse heeft als regeringsleider politieke organisaties in Suriname geïnformeerd over de COVID-19 toestand en de voorbereidingen van de aankomende verkiezingen.
Het staatshoofd is tijdens dit informatiemoment ondersteund geworden door de minister van Binnenlandse Zaken, Maikel Noersalim, directeur van dit departement, Putridewi Amatsoemarto, de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Luitenant-Kolonel Danielle Veira, de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun en de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, Eugene Merkus.
Tijdens dit overlegmoment is gesproken over de stand van zaken voor wat betreft de gang naar de verkiezingen van 25 mei. De directeur van Binnenlandse Zaken heeft specifieke aangelegenheden besproken met de vertegenwoordigers van de politieke partijen, waaronder de start van colportage werkzaamheden, hoe dat precies aan toegaat en de leeftijden van de colporteurs.
Directeur Jessurun van Volksgezondheid heeft de politieke partijen voorgehouden dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een protocol, zodat de verkiezingen op een verantwoorde wijze gehouden kunnen worden. Zo gauw dit protocol af is, zullen zij hierover geïnformeerd worden. In de komende tijd zal het Managementteam nog samenzitten met de verschillende politieke partijen om specifieke vraagstukken te bespreken.
Vanuit de politieke partijen zijn diverse vragen gesteld, bijvoorbeeld of het vermoeden bestaat dat stembiljetten al in de omloop zijn. “De stembiljetten kunnen niet in de omloop zijn als wij op dit moment nog niet weten hoe de lijsten er allemaal uit zien. De loting is ook nog niet geweest”, stelde directeur Veira.

Overige berichten