Politiebureau Latour test ‘Police Incident Form’ uit

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van de verdere verbetering van het beheer van criminaliteitsdata in de ruimste zin des woord, heeft op 1 maart de voortzetting van de testfase van “The Police Incident Form” (PIF) op het politiebureau Latour plaatsgevonden.

Deze applicatie is onderdeel van een groter landelijk platform binnen het project “CARISECURE”, waarbij de mogelijkheid wordt geschapen om op basis van gestandaardiseerde en betrouwbare data beleid te maken voor de criminaliteitsbeheersing.

Volgens directeur Operationele Diensten (DOD) van het ministerie van Justitie en Politie Olton Helstone dient Suriname, zoals ook de overige landen, periodiek rapportages te plegen aan internationale organisaties over verschillende onderwerpen waarbij het aanbieden van betrouwbare data een must is.

Deze applicatie zal de mogelijkheid bieden om data te genereren en beschikbaar te stellen waar nodig.

Het ligt in de bedoeling dat alle politiebureaus, zullen beschikken over de nodige infrastructuur om deze applicatie te kunnen gebruiken.

De directeur benadrukt dat ook nationale partners zoals het team van e-government (e-gov) en andere technische experts van onder andere het KPS een onmisbare schakel zijn bij het realiseren van dit project.

Voor de korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS) hoofdcommissaris Roberto Prade wordt er op dag basis veel data opgenomen door de verschillende politiediensten waarna deze worden gecategoriseerd en geanalyseerd voor het uitzetten van strategieën voor de criminaliteitsbeheersing. Deze data moet zijn weg ook vinden naar de internationale organisaties.

Overige berichten