Politie: verspreid geen gruwelijke beelden via social media

Het is de politie en verontrustende burgers opgevallen dat er zich een trend via social media voltrekt, waarbij gruwelijke beelden van moorden (slachtpartijen) worden vertoond en verspreid. Een recent filmpje gaat over het doden van een jeugdige.

De jeugd die via smartphones veel tijd doorbrengt op social media is blootgesteld aan deze beelden. Het zorgpunt dat is geopperd is dat onze jeugd en de rest van de samenleving deze gruwelijke beelden als normaal kunnen gaan beschouwen, wat ook mogelijke gevolgen kan hebben, waarschuwt de politie.

“Alhoewel het verspreiden van deze beelden geen strafbaar feit is, is het aan het Korps Politie Suriname de verantwoordelijkheid dit verontrustend signaal dat door burgers is gegeven onder de aandacht te brengen van eenieder. Wij vragen u niet mee te doen aan het verspreiden of posten van deze gruwelijke beelden op Facebook”.

“Als samenleving( elke individu en organisatie) hebben wij de taak en verantwoordelijkheid om de waarden en normen die gelden binnen de Surinaamse maatschappij te beschermen en daar waar het moreel dreigt te vervallen onze ernstige afkeuring daarover uit te spreken en samen werken aan de reparatie”, aldus het KPS.(GFC)

Overige berichten