Politie vast van plan verkeersveiligheid te verhogen

Vanaf 30 december 2018 tot en met 9 februari 2019 is door de Motor Surveillance Dienst (MSD) veel verkeersovertreders betrapt en bekeurd te weten.

Volgens de PR van het KPS gaat het om de volgende bekeuringen:

• 59 voor het rijden zonder rijbewijs.
• 123 voor het besturen van een motorvoertuig dat niet gekeurd-of herkeurd was.
• 59 voor het rijden of stoppen op zodanige wijze dat het overig verkeer gehinderd of in gevaar werd gebracht.
• 189 voor overschrijding van de maximum snelheid.
• 183 wiens rijbewijs is ingevorderd voor onder andere overschrijding van de maximum snelheid( 50 km of meer boven de vast gestelde maximum snelheid)
Onlangs is de politie van het ressort Centrum weer begonnen met operatie ”Hoop”(Handhaving Openbare Orde Paramaribo).

Deze operatie houdt onder andere in het aanpakken van hangjongeren en ouderen op of langs de openbare weg waarbij gezorgd wordt voor verstoring van de openbare orde en rust.

Drugshaarden en locatie waar er sprake is van onzedelijk gedrag worden ook aangepakt.

Overige berichten