fbpx

Politie onderstreept: overtreding regels uitvoer valuta vanaf U$ 10.000 tot U$ 50.000 wordt gestraft met 4-6 jaar

GFC NIEUWSREDACTIE- De autoriteiten op de J.A. Pengel Internationale Luchthaven in Suriname worden steeds geconfronteerd met reizigers die zich niet houden aan de vastgestelde regels op het gebied van de uitvoer van vreemd geld, althans steeds pogen om grote bedragen aan vreemd geld illegaal het land uit te voeren.

Op grond van het voren aangehaalde brengt het Korps Politie Suriname ten overvloede onder de aandacht van reizigers dat er een Algemene beschikking is verleend voor de fysieke uitvoer van waarden tot U$ 10.000,- of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta’s per persoon.

Voor de fysieke uitvoer van waarden vanaf U$ 10.000,- tot U$ 50.000,- (of de tegenwaarde daarvan) per persoon, moet er aangifte worden gedaan middels het daartoe bestemd aangifteformulier dat bij de visitatieposten van de Douane te verkrijgen is.

BEKIJK OOK
Politie over inbeslagname houwer en gasbuks bij leerlingen STS-2

De fysieke uitvoer van waarden vanaf U$ 50.000,- (of de tegenwaarde daarvan in andere valuta’s) per persoon, is verboden, tenzij vooraf vergunning daartoe van de Deviezencommissie is verkregen.

Op het niet opzettelijk overtreden van dit wetsartikel staat een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar, terwijl degenen die zich opzettelijk hieraan schuldig maken een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar tegemoet kunnen zien.