Politie garandeert dienstverlening maar past werkwijze aan wegens coronavirus

GFC NIEUWS -Het Korps Politie Suriname laat de Surinaamse gemeenschap weten dat de dienstverlening gegarandeerd is. De politie zal haar kerntaken en waar nodig ook haar bijzondere taken blijven uitvoeren ter bescherming van de gemeenschap.

Echter vanwege het coronavirus is de politie genoodzaakt om haar dienstverlening naar de samenleving toe aan te passen. In gevallen van bijvoorbeeld: diefstal, inbraak of vernieling, is het goed om eerst telefonisch contact met de politie te maken om af te stemmen of het wel of niet nodig is dat u een bezoek brengt aan het bureau om aangifte ter zake te doen.

Aangevers of andere belanghebbenden moeten er rekening mee houden dat wanneer zij een politiebureau of post aandoen, zij van de plaatselijke politieambtenaren instructies zullen krijgen met betrekking tot de wijze waarop de dienstverlening van de politie naar hen toe zal geschieden.

De politie zal onverkort doorgaan met haar preventieve-, repressieve – en verkeersveiligheidstaken; zoals het surveilleren, het verlenen van hulp, het opsporen van verdachten en het houden van verkeerscontroles met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus.

De politieorganisatie verwacht de volle medewerking van de Surinaamse burgerij en alle anderen die zich bevinden binnen onze landsgrenzen.

Overige berichten