fbpx

Politie en militairen ingezet bij gevangenissen om calamiteiten te voorkomen

GFC NIEUWSREDACTIE- De ministeries van Justitie en Politie en Defensie in Suriname hebben voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de situatie in de gevangenissen onder controle wordt gehouden.

Politie en militairen worden ingezet om de orde te handhaven, omdat leden die aangesloten zijn bij de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS) vanaf 00.00 uur zaterdag in actie zijn.

Een bespreking vrijdag met de ministers van Justitie en Politie en Binnenlandse Zaken heeft er niet in geresulteerd dat de aangekondigde acties werden afgeblazen.

De leden stellen dat slechts één van de 18 punten die zijn aangehaald, met name de aanschaf van Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU), wordt aangepakt.

In een motie die op 30 januari is aangenomen, zijn 18 punten door de BPAS vastgelegd die gerealiseerd moeten worden:

1. Aanpassing van de nachttoelage naar SRD 300.
2. Aanpassing van de voedingstoelage naar SRD 250.
3. Implementatie van een gevaren toelage van SRD 500.
4. Aanpassing van de huishuurtoelage naar SRD 1000.
5. Aanpassing van de standplaatstoelage naar SRD 500.
6. Loonaanpassing van ten minste 100%.
7. SRD 5000 voor compensatie gebruik van eigen kleding over het jaar 2022.
8. Beschikbaarstelling PSU.
9. Herstel interne communicatiemiddelen binnen de penitentiaire inrichtingen.
10. Renovatie van gebouwen binnen de penitentiaire inrichtingen.
11. Aanschaf van meubilair voor de penitentiaire inrichtingen.
12. Vaste aanstelling voor de laatste groep penitentiaire ambtenaren der 4 klasse door BIZA.
13. Afkondiging van het Organogram KPA door het ministerie van BIZA.
14. Aankoop van attributen voor de drumband KPA.
15. Vervoerstoelage voor de penitentiaire ambtenaren van Pl Duisburglaan.
16. Betere verlichting voor de Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring.
17. Herintroduceren van de officierenbus binnen de inrichtingen.
18. Voertuigen voor KPA.

OOK INTERESSANT
Surinaamse ondernemers worden verder geruïneerd door zinloze demonstraties

Justitieminister Kenneth Amoksi heeft de leden tegen de achtergrond van de algehele veiligheid en na de calamiteiten van 17 februari verzocht de actie op te schorten voor de duur van twee weken. Dit, om de Staat Suriname in de gelegenheid te stellen om zoveel als mogelijk aan de eisen te kunnen voldoen. De leden zijn hier niet akkoord mee gegaan.