fbpx

Politie benadrukt: “Verspreiden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren of uitvoeren van kinderporno, is strafbaar”

GFC NIEUWS-Momenteel circuleert er een filmpje op sociale media van een man die seksuele handelingen pleegt met een meisje.

De afdeling Jeugdzaken van de politie is bezig te onderzoeken of dit filmpje in Suriname is gemaakt, omdat het hebben van seksuele gemeenschap met minderjarige kinderen in ons land strafbaar is.

Alle informatie met betrekking tot dat onderzoek mag doorgespeeld worden aan de politie van de afdeling Jeugdzaken op de telefoonnummers: 404556 of 404728.

In het artikel 293 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht, dat gaat over kinderpornografie, is het navolgende vast gelegd :

Lid 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren en geldboete van de vijfde categorie, wordt gestraft degene die een afbeelding- of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding- van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, opzettelijk verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, in bezit heeft, verwerft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.

BEKIJK OOK
Onderwijs als voorwaarde voor kwalitatieve jeugdparticipatie

Lid 2. Met een gevangenisstraf van ten hoogste 10 jaren en een geldboete van de vijfde categorie, wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in lid 1 van dit artikel, een beroep of een gewoonte maakt.

De politie doet een beroep op bezitters van de film om die niet verder te verspreiden en om die te wissen uit hun toestel.