Politie arresteert geweldenaren die agenten aanvielen

Het arrestatieteam van de politie heeft op donderdag 29 mei drie geweldenaren die de politie hadden aangevallen in het ressort Latour tijdens een optreden op vrijdag 20 mei aangehouden en in verzekering gesteld.

Drie politiemannen van het ressort Latour waren belast met vrije surveillance in een politievoertuig in het ressort op vrijdag 20 mei. Op een gegeven moment vroeg een manspersoon de aandacht van de wetsdienaren.

De manspersoon gaf aan dat er op de hoek van de Baitali – en de Ramgoelamweg een manspersoon stond die een mes bij zich had. De politiemannen reden naar voornoemde kruising om een onderzoek in te stellen. De politie wilde de manspersoon, Waterberg T. die vermoedelijk het mes bij zich had, fouilleren.

Waterberg keerde zich toen tegen de wetsdienaren wat uitmondde in een schermutseling waar Plein D. alias “Rasta”, een broer van Waterberg en Burleson S. zich ook mee bemoeide. Alle drie manspersonen hebben fysiek geweld gebruik tegen de wetsdienaren.

Op een filmpje dat circuleert op social media is duidelijk te zien hoe Waterberg één van de wetsdienaren aanviel.

U kunt het filmpje hier bekijken.

“Het Korps Politie Suriname betreurt deze gedraging ten zeerste en zal niet toestaan dat enkelingen in de samenleving politieambtenaren in de rechtmatige uitoefening van hun functie belemmeren of aanvallen. Deze gedragingen of handelingen zullen met alle ten dienste staande middelen worden afgestraft”, aldus de Public Relations van het KPS.

Overige berichten