“Poging verhoging rijbewijs tarieven, verder uitknijpen volk”

De gemeenschap is volgens DA’91 wederom onaangenaam verrast met een inkomstenverhogende maatregel vanuit de regering.

In haar repliek op de jaarrede in september 2018 voorspeldde de partij reeds dat in een onverzadigbare honger naar financiën de gemeenschap meer maatregelen mocht verwachten om nog meer geld uit de zakken van hardwerkende burgers te kloppen. In 2018 werden al tarieven voor o.a. paspoorten verhoogd.

In ons land is een rijbewijs geen luxe mede vanwege het slecht georganiseerde openbaar vervoer. Vele burgers moeten om te voldoen aan hun werkverplichtingen en sociale verplichtingen een eigen vervoer aanschaffen. Het bezit van een rijbewijs is ook van groot belang voor de onafhankelijkheid van o.a. vrouwen, jongeren en senioren burgers, voert de partij aan.

Het is volgens DA’91 dan ook onvoorstelbaar en zeer onmaatschappelijk dat de tarieven voor een rijbewijs met niet minder dan 700% worden opgeschroefd. Hierbij is er geen enkele verklaring naar de gemeenschap toe die een dergelijke drastische verhoging rechtvaardigt. Dit is onbehoorlijk bestuur pur sang.

Nog erger is het wanneer wij ons realiseren dat burgers in eigen land nu evenveel voor een rijbewijs zullen neertellen als personen in diaspora die (verlenging) van hun rijbewijs aanvragen, n.l euro 40 -42. In de laatste zijn ook de kosten voor overzees transport meegenomen.

Kosten:
Verlenging rijbewijs: € 40,-
Duplicaat rijbewijs: € 42,-
Internationaal rijbewijs: € 45,-.
Bron: Consulaat Suriname.nl (17 april 2019)

Het huidig beleid van regering Bouterse is er dus opgericht ook het bezit van een rijbewijs tot een luxe voor de Surinaamse burger te verheffen, concludeert DA’91. “De consequenties hiervan, het vaker rijden zonder rijbewijs, isolatie van vooral ouderen en vrouwen, hebben gekoppeld met alle al genomen extra belastende maatregelen en die nog in het verschiet zijn, slechts tot resultaat verdere verarming, vrijheidsbelemmering en isolatie van onze samenleving”.

Als partij die juist staat voor verhoogde burgerparticipatie en vergroting van de mogelijkheden en vrijheid van de burgers, jong en oud, protesteert zij ernstig tegen deze zoveelste onverantwoorde maatregelen van verarmingen van de regering Bouterse. “De burgers roepen wij op ook hun stem te laten horen in protest tegen deze uitbuiting van de eigen gemeenschap”.