fbpx

Podiumkunstproject TOPZ biedt unieke ontwikkelingskans aan jongeren Paramaribo-Zuidwest

GFC NIEUWS- In november is het tweejarig talentonwikkelingsprogramma TOPZ van start gegaan.

TOPZ is een podiumkunstproject waarbij 120 jongeren van 11 tot en met 24 jaar woonachtig in Latour, Livorno, Pontbuiten en omgeving zichzelf kunnen gaan ontwikkelen in theater, muziek, dans en ondernemerschap.

Hierbij zullen zij één keer per week een training krijgen van professionals uit dit werkveld.

De trainingen zullen verzorgd worden in het buurtcentrum Stibula te Latour. Ook zullen de jongeren ondernemerschapsvaardigheden aangeleerd krijgen die zij weer kunnen gebruiken om eigen podiumkunst initiatieven uit te voeren in hun omgeving.

Het traject zal vastgelegd worden in een documentaire waarin de deelnemers ook een rol spelen.

Het project wordt gefinancierd door de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken en wordt uitgevoerd door de organisaties, Stichting Vania B, Stibula, de Hogeschool van Amsterdam en Stichting Upcycle Connection uit Amsterdam.

De afgelopen weken hebben geïnteresseerden zich kunnen registreren via enkele lokale scholen en via de website van de organisatie: topzuidwest.com. Deze registratieperiode is nu officieel verstreken.

Momenteel worden de registraties beoordeeld en binnenkort zullen zij die in aanmerking komen voor deelname aan het project een uitnodiging krijgen om te participeren aan de selectierondes.

De selectierondes zijn bedoeld om vast te stellen of er bij de deelnemer een zekere mate van potentie en motivatie aanwezig is. Deelnemers hoeven nog geen ervaring te hebben, omdat de trainingen op beginnersniveau zullen zijn.

BEKIJK OOK
Toppunt van brutaliteit: secretaris PLO 'verbiedt' journalist om te lachen

Wel is van belang dat de deelnemer kan aantonen bereid te zijn zich te committeren aan het programma, welke 18 maanden in beslag zal nemen.

Deelnemers beneden 18 jaar kunnen zich daarom ook alleen met de toestemming van een ouder/verzorger opgeven.

Uit de groep van 120 zullen de besten worden geselecteerd om in 2021 deel te nemen aan een excursie naar Nederland.

Op 16 november zal de organisatie in het kader van de herdenking van 30 jaar Internationale Dag Rechten van het Kind een bewustwordingsactiviteit organiseren in het buurtcentrum Stibula.

Het doel van deze dag is om de lokale gemeenschap bewust te maken van het belang van kinderrechten, in het bijzonder het recht op vrijetijd, spel en recreatie (art. 31 van het Kinderrechtenverdrag).

Er zullen diverse activiteiten gehouden worden, zoals dans- en theater workshops, maar er zal ook een open podium zijn voor een ieder die zijn of haar talent wil laten zien.

Het team van TOPZ zal eveneens aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over het project.

Geïnteresseerden die zich nog niet hebben kunnen registreren, krijgen op die dag nog een laatste mogelijkheid om dit te kunnen doen op locatie.