Aangepaste omzetbelasting niet van toepassing op pluimveesector en strategische goederen

GFC NIEUWSREDACTIE- De unificatie van de omzetbelasting zal geen verregaande gevolgen hebben op het prijzenfront van strategische goederen en diensten in Suriname.

Deze garantie geeft minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Er zal wel wat verandering zichtbaar zijn, maar die is vrijwel te verwaarlozen.

De wijziging heeft geen invloed op de basisgoederen, reeds vrijgestelde diensten en vrijstelling bij invoer, zoals kapitaalinvesteringen, grondstoffenbesluit, de medische sector, strategische goederen en geschenkzendingen”, zegt de bewindsman.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Visumvrij reizen Surinamers naar Nederland zal ‘bergen met geld’ opleveren voor KLM en SLM

“Bij de productie heeft de ondernemer recht op aftrek van omzetbelasting, als die belasting in de kostprijs is opgenomen. Hij moet de goederen wel leveren.

Als bijvoorbeeld een ondernemer een product-x produceert en hij levert dit product, moet hij 12 % over de vergoeding van het product aan omzetbelasting in rekening brengen aan de koper en deze belasting betalen aan de Belastingdienst.

“Hij mag de omzetbelasting die in de kostprijs is opgenomen aftrekken op wat hij moet betalen aan de Belastingdienst. Dus per saldo zal de verhoging van het tarief niet zo een zware prijsstijging moeten hebben”, stelt de minister.

Onder de strategische goederen met vrijstelling vallen ook kuikens tot een gewicht van 185 gram voor de vleesproductie.

Er is bewust hiervoor gekozen om de pluimveesector te stimuleren en de voedselzekerheid te garanderen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: ‘Basketballer in NBA financieel uitgekleed en moet 18 jaar lang 200 duizend dollar per maand overmaken aan ex’

“De pluimveesector is een belangrijke sector in de samenleving, en die kampt al geruime tijd met tal van problemen die een grote impact hebben op het optimaal kunnen voorzien in de behoefte naar lokaal gekweekte kip.

De breeders zijn van groot belang voor de pluimveesector in Suriname en zijn sectoraal van essentieel belang om de broedei en kuikenproductie economisch verantwoordt te garanderen”, legt Achaibersing uit.

Hij hoopt dat de sector enigszins tegemoet is gekomen met deze speciale voorziening in de wet. “Dit is dus een stimulans voor deze sector om verder te groeien.”

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten