Plein: volk moet nu kiezen tussen ontwikkeling of meer achteruitgang

GFC NIEUWS- Ivanildo Plein, voorzitter van de afdeling Paramaribo van de NPS zegt dat het volk nu de bewuste keus moet maken tussen ontwikkeling of nog meer achteruitgang.
Plein sprak vrijdag tijdens een verkiezing van een nieuw bestuur voor Saron.
Het bestuur van de onderafdeling Saron heeft veel werk te verzetten op weg naar 25 mei 2020. Het bestuur moet het werk samen met de bewoners doen, zei Plein.
“Verandering en verbetering begint bij de NPS,” benadrukte de voorzitter van de onderafdeling Saron, Wensley Zandgrond.
Zandgrond zal het werk in Saron doen samen met Leon Palies, Lina Nawiredjo, Harvey Saifa, Aretha Ceder en Henk Landburg.
Zandgrond liet weten dat er hangjongeren zijn in Saron waarnaar niemand omkijkt. Er zijn geen recreatiemogelijkheden voor de jeugd in de buurt. Er gaat gewerkt worden in de buurt, verzekerde hij en verzocht hij de bewoners om niet op te geven.
De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, zei het erg te vinden, dat er geen sportgelegenheid is in Saron. In 2006 heeft de toenmalige NPS-regering Staatsolie gevraagd om een sportbond op te richten. Eén van de projecten die de sportbond heeft gerealiseerd, is het rehabiliteren van een sportveld in Saron.
“De huidige regering heeft er niet voor gezorgd dat recreatie in de buurt gehandhaafd bleef. “We moeten ervoor zorgen dat de groene partij op 25 mei weer in het machtscentrum komt. De bevolking moet erop gewezen worden waarom het van belang is om haar stem op de NPS uit te brengen,” haalde Rusland aan.
Hij vervolgt: “de huidige regering heeft alleen maar armoede en ellende in het land gebracht. Al het geld dat er in s’ landskas was in 2011, 2012 en 2013 is verbrast. Als Surinamers moeten we de gangen van de regering nauwlettend volgen.”
De NPS voorzitter had op 30 december aangegeven dat één van de manieren om uit de problemen te komen is het op gang brengen van de olieproductie. “Maar als er olie gevonden wordt, is dat geen garantie dat het goed zal gaan in het land. Als het volk weer de fout maakt om voor de paarse regering te stemmen, worden de problemen in het land erger.
“Wat niet vergeten moet worden, is dat elke Surinamer recht heeft op de Natuurlijke Hulpbronnen (goud, olie) van het land. Pas opgerichte partijen beloven het volk bergen goud, maar zitten ze eenmaal aan de macht vergeten ze hun beloften aan het volk.
“De NPS is niet perfect, maar als de werkwijze van de groene partij qua opbouw van het land vergeleken wordt met andere partijen, dan kan opgemerkt worden dat de NPS met kop en schouders uitsteekt”, zegt Rusland.
“Tijdens de propaganda moet de nadruk erop gelegd worden dat de NPS denkt in termen van lange termijn. “Er worden plannen gemaakt voor de opbouw van niet alleen de huidige bevolking, maar alle geslachten hierna. De huidige regering denkt van dag op dag. Als de huidige machthebbers weer aan de macht komen, krijgen we de situatie, dat voor dat de recent gevonden olie over vijf jaar geproduceerd word, de ‘paarsen’ weer zullen lenen.”
dHij besluit: “e groene partij heeft samen met Iamgold gepland dat het bedrijf winstgevend zou zijn voor Suriname. Maar er is zoveel geleend door de regering dat de inkomsten van de komende twee jaren van Iamgold gaan naar het bedrijf Oppenheimer om de gemaakte schulden te betalen. De toekomstige regering gaat de komende twee jaar geen profijt hebben van de inkomsten van Iamgold noch Staatsolie ,” aldus Rusland.

Overige berichten