fbpx

Platform van Importeurs garandeert stabiele prijzen en voldoende basisgoederen

GFC NIEUWS- Tijdens een kennismakingsbezoek van het Platform van Importeurs in Suriname (PLIS) aan minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI) heeft PLIS de garantie gegeven voor voldoende basisgoederen en stabiele prijzen naar gelang de koers stabiel blijft.
“Het importeren van onder andere basisgoederen is wederom opgepakt, dus er is geen schaarste.” Volgens de PLIS-voorzitter, Arun Hindori, wil het Platform een bijdrage hierin leveren en kijken wat binnen haar branche praktisch haalbaar is. Zo heeft het gesprekken gevoerd met zowel de Consumentenkring als het ministerie om adviesprijzen te publiceren, om zo te veel fluctuaties te voorkomen. Er zal zeker weer gekeken worden naar de lijst van basisgoederen voor eventuele aanpassingen.
Minister Walden, die van oordeel is dat ondernemers binnen de economie rendabel moeten kunnen opereren, zegt zich sterk te maken om deze groep te laten participeren in de besluitvorming. Ze ziet oplossingen vanuit het ondernemerschap als een stuk solidariteit dan ook graag tegemoet. Het is volgens de bewindsvrouw belangrijk dat er voldoende stabiliteit en rust is in de markt.
Vanuit het Platform is aandacht gevraagd voor een transparante beleidsvoering en het scheppen van eerlijke concurrentie. Volgens Hindori bestaat het Platform uit 26 bedrijven, die met elkaar concurreren en er is een daadwerkelijke marktwerking, waaruit de consument kan profiteren. Het bevoordelen van een enkele importeur is niet toe te juichen.
De PLIS heeft enkele aandachtspunten naar voren gebracht waar het ministerie van EOT zeker naar zal moeten kijken, te weten: de beschikbaarheid van valuta, de kwestie van vervangingswaarden, een efficiënt inningssysteem, de freetraders en de tussenhandelaren.
Ook het opengaan van slechts 50% van de winkels baart de importeurs zorgen, omdat ze hierdoor hun producten niet kunnen afzetten. Ook zorgt deze situatie ervoor, dat er een concentratie van consumenten ontstaat bij het ander deel van de winkels, dat wel open is.
Gelet op de Covid-situatie is dit geen gezonde zaak. Verder voerde de PLIS de kwestie van de pluimveesector aan, waarbij duidelijk is gevraagd om de invoerrechten niet verder te verhogen. Gezien het feit dat kip belangrijk is voor de eiwitvoorziening voor de samenleving. Het Platform benadrukt dat ze zeker lokale productie ondersteunt en zegt dat importeurs ook lokale producten kunnen distribueren.
In dit kader heeft minister Walden de PLIS gevraagd, om haar distributiekanalen aan te boren om meer export van onze producten te creëren. Hierdoor krijgt het land valuta binnen, die de importeurs weer nodig hebben om producten te importeren.
Afgesproken is dat volgende week via korte communicatielijnen er informatie-uitwisseling zal plaatsvinden om zo verder te werken aan stabiliteit op het prijzenfront.

BEKIJK OOK
Vertrekkende passagier staande gehouden door politie voor openstaande boete