fbpx
Facebook Pagelike Widget

PL: Wet Uitzonderingstoestand is aanslag op rechten van de mens

GFC NIEUWS- De Pertjajah Luhur (PL) zal zich volkomen verzetten tegen de Wet Uitzonderingstoestand COVID – 19, die de regering wil afkondigen.

Deze wet is een regelrechte aanslag op de rechten van de mens en is niets anders dan een verkapte coup, zegt de partij.

Ernstige beperking recht op meningsuiting

Het is inderdaad nodig bijzondere maatregelen te treffen om verspreiding van Covid-19 in ons land tegen te gaan. De maatregelen die zijn opgenomen in de Wet Uitzonderingstoestand beperken echter op ernstige wijze het recht op vrije meningsuiting en vormen in feite niets anders dan een vrijbrief voor regeringsautoriteiten om huizen van burgers binnen te vallen, zich hun eigendommen toe te eigenen en de comptabele regels volledig opzij te zetten.

Dat per decreet zal worden geregeerd – immers is het Presidentieel Besluit niets anders dan een decreet – en afgeweken zal worden van de Bankwet, met alle financiële en economische gevolgen van dien voor land en volk, baart de partij ernstig zorgen. Het opzetten van een noodfonds, beheerd door een team dat grotendeels bestaat uit regeringsfunctionarissen en geleid door de minister van Financiën, is te biecht gaan bij de duivel. In plaats daarvan zou een breed gedragen commissie moeten worden ingesteld waarin voor een groot deel ook particuliere organisaties zitting hebben.

Rechten van de mens niet schenden

De Wet Uitzonderingstoestand is kenmerkend voor de handelwijze van de NDP, die in de jaren ’80 en ’96 ook al een coup hadden gepleegd, om dit in 2015 nog eens dunnetjes over te doen middels het omkopen van parlementariërs. De Wet Uitzonderingstoestand kan dan ook rustig worden betiteld als de Coronacoup, omdat opnieuw een coup wordt gepleegd, deze keer onder het mom tegen de bestrijding van het Coronavirus.

De coup van de jaren ’80 kende ook een avondklok en een verbod tot samenscholing. Maar net zoals de PL toen had geweigerd de macht over te dragen aan de militaire machthebbers, zal de partij er ook niet aan meewerken dat middels de Wet Uitzonderingstoestand de Rechten van de Mens worden beperkt. Zij is vast van plan hierover met gelijkgestemde partijen en organisaties overleg te blijven voeren. Indien de regering van plan is om de verkiezingen uit te stellen, dan zou zij dat helder moeten aangeven en de Coronacrisis niet als dekmantel moeten gebruiken.

Hoe kan het wel?

Covid-19 heeft wereldwijde een enorme impact. Het is belangrijk dat de juiste maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het virus ook in Suriname leidt tot rampzalige gevolgen. Van de tien positieve gevallen is helaas één persoon is overleden. Drie zijn inmiddels gelukkig weer hersteld. Het gaat tot nu toe om geïmporteerde gevallen die zich allemaal in Paramaribo bevinden en niet in de districten. De verspreiding van het virus kan dus ingedamd worden, mits de juiste maatregelen worden getroffen.

Een totale lockdown van minimaal 14 dagen en maximaal 28 dagen werkt effectiever dan minimaal drie maanden lang – met een mogelijke verlenging met nog eens drie maanden – het recht op vrije meningsuiting en andere grondrechten van de mens beperken.

Ook het garanderen van basisgoederen voor alle burgers en een gedegen opvang van kleine en middelgrote ondernemers zal effectiever werken dan de Bankwet en comptabele regels terzijde schuiven. Voorts zou de regering afspraken kunnen maken met de SWM en EBS om kortingen te geven gedurende een periode van één tot twee maanden. Ook kan zij een verzoek richten aan de Bankiersvereniging om gedurende eenzelfde periode dispensatie te verlenen aan personen die aflossingen moeten plegen.

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…