PL-voorzitter Somohardjo voert vruchtbare gesprekken in Nederland

Voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) blikt tevreden terug op zijn reis naar Nederland.

Hij heeft er zeer vruchtbare gesprekken kunnen voeren met de diaspora en politieke partijen zoals het CDA en Denk. Voorts is er met de stichting HOOB een Memorandum of Understanding getekend.

Somohardjo woonde tot 21 maart een ACP-vergadering in Roemenië bij, als lid van een parlementaire delegatie die door collega-parlementariër Andre Misiekaba werd geleid.

Vanaf 21 maart tot en met de dag van zijn terugkeer naar Suriname afgelopen zondag verbleef Somohardjo in Nederland, waarvan de reis- en verblijfkosten door de PL zijn betaald. “Daarover moet geen misverstand bestaan”, zegt hij.

Over de dienstreis naar Roemenië heeft de politicus nog niets verteld, omdat hij vindt dat het niet elegant is tegenover Misiekaba als delegatieleider. De laatste zal eerst rapportage uitbrengen aan het parlement.

Investering door diaspora

Volgens de PL-voorzitter bedraagt het kapitaal van de diaspora in Nederland ruim 4 miljard euro. Hij heeft met diverse toppers gesprekken gevoerd, waarbij zij hebben toegezegd ruim één miljard te zullen investeren in Suriname, onder meer via een bank. Als voorwaarde hebben zij gesteld dat er een ander beleid moet komen, omdat zij huiverig zijn over dit huidig beleid.

Somohardjo benadrukt dat het te investeren geld volledig legaal is; het gaat geenszins om drugsgelden. Ook is hij er van overtuigd dat middels deze investering de koers na de verkiezingen significant zal dalen. “Voorwaarde is dat we ons met ons allen inzetten dat er een ander beleid komt”, zei Somohardjo op een persconferentie. De diasporatoppers hebben ook de wens te kennen gegeven voor een samenbundeling in Suriname.

Samenwerking bekijken

Somohardjo zei in dit kader dat gekeken wordt naar de mogelijkheid om, zoals eerder het geval was, één grote partij te vormen. Vanwege de onlangs gewijzigde Kieswet, die blokvorming verbiedt, zullen alternatieven worden bestudeerd.

De gewijzigde Kieswet schrijft ook voor dat elke partij een waarborgsom moet betalen. Voor de nieuwe en jonge partijen zal dit mogelijk erg moeilijk zijn, maar de PL is bereid hen een helpende hand te bieden, zegt Somohardjo. Zij hoeven daartoe niet op de PL te stemmen, als zij maar niet stemmen op de huidige regeringspartijen. Want volgens de PL-voorzitter is één ding in ieder geval duidelijk: “Geen enkele partij of nog op te richten partij is vóór dit regeerbeleid. Iedereen is tegen het huidig beleid. We zijn wat dat betreft op dezelfde golflengte.”