fbpx

PL voorstander van dialoog met aandacht voor belangen alle actoren

GFC NIEUWS-De Pertjajah Luhur (PL) is diep geschokt over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen in het concessiegebied van Rosebel Gold Mines te Brokopondo, waarbij een dode en enkele gewonden zijn te betreuren.

De partij roept in deze fase op tot rust en is grote voorstander van dialoog.

Zij hoopt op een objectief onderzoek naar het gebeuren en rekent op een spoedige en structurele oplossing in deze kwestie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokken actoren.

De PL leeft volkomen mee met de nabestaanden van onze op tragische wijze omgekomen landgenoot en wenst hen veel kracht en sterkte toe in deze donkere dagen. “Een mensenleven is het hoogste goed en daar moet te allen tijde omzichtig mee worden omgegaan. Normen en waarden, maar ook respect voor elkaar zijn daarbij belangrijke vereisten. Met de belangen van onze in stamverband levende broeders en zusters in het binnenland moet – net zoals geldt voor elke andere Surinamer – terdege rekening worden gehouden.”

De PL stelt dat er ook genoegzaam aandacht moet worden geschonken aan factoren zoals de arbeidsrust en de veiligheid van zowel onze binnenlandbewoners als medewerkers van multinational Rosebel Goldmines.

BEKIJK OOK
CBvS treft maatregelen in het kader van recente wisselkoersproblematiek

“Net als eenieder in Suriname hebben zij recht op een goede baan en een inkomen, waarmee zij zichzelf en hun gezin kunnen onderhouden.” Tegelijkertijd wijst de partij op het grote belang voor Suriname als natie met betrekking tot een goed investeringsklimaat en economische stabiliteit.

De perikelen in het concessiegebied van de goudmultinational zullen mogelijk van grote invloed zijn op het al dan niet voortzetten van bestaande dan wel nieuwe operations vanuit buitenlandse investeerders.

Het investeringsklimaat moet van dien aard zijn, dat internationale partners onbevreesd durven te investeren in ons land. Echter wijst de partij er met nadruk op, dat ook onze landgenoten onbevreesd hun werk moeten kunnen doen en dat alle burgers van Suriname profijt moeten kunnen hebben van dergelijke ontwikkelingen, ongeacht waar die zich bevinden: in de kustvlakte, het binnenland, ver gelegen districten of hartje stad.

Aan alle betrokken actoren wenst de partij heel veel wijsheid toe, teneinde te komen tot een vreedzame, structurele en voor eenieder acceptabele oplossing.