fbpx

PL voert distributie basisgoederen op

GFC NIEUWS- De Pertjajah Luhur (PL) voert de distributie van basisgoederen in alle districten op.
De nood is hoog en het volk heeft te kennen gegeven dat zij meer dan ooit behoefte heeft aan betaalbare producten. PL-voorzitter Paul Somohardjo vindt dat de basisgoederen volop en voor iedereen beschikbaar moeten zijn. De partij gaat na of deze goederen tegen een nóg lagere prijs verkocht kunnen worden. Gedacht wordt aan een verlaging van nog eens 30% op alle producten.
De partijvoorzitter heeft een beroep gedaan op partijsympathisanten om mee te helpen met de sociale projecten, waarmee de PL al heel lang bezig is. Bij de verkoop van basisgoederen tegen een gereduceerde prijs is het belangrijk dat moet continu in de gaten wordt gehouden of er voldoende voorraad is, maar ook of er geen misbruik wordt gemaakt. Het is niet de bedoeling dat mensen kartonnen van 1 product goedkoop bij ons inkopen om het elders duurder te verkopen. “Zulke zaken moeten direct doorgegeven worden, hield Somohardjo zijn structuren voor.
Alle DNA-, DR- en RR-kandidaten van de eenheidsbeweging onder leiding van de PL hebben van partijvoorzitter Somohardjo de taak meegekregen zich extra in te zetten voor het verkiezingswerk. Afgelopen week belegde hij een vergadering met de kandidaten in het partijcentrum. Daarbij is gezamenlijk de voorbereiding naar de verkiezingen toe besproken. Tijdens deze vergadering is ook gesproken over de taakverdeling per district.
Somohardjo wil dat elk district zelf haar eigen verkiezingsorganisatie trekt. Deze moet wel geleid worden door een DNA- kandidaat, ondersteund door de overige DNA-schaduwkandidaten en de DR- en RR-kandidaten van het desbetreffend district. Zij hebben voorts de opdracht meegekregen om dagelijks overleg met elkaar te voeren, zodat niets aan het toeval wordt overgelaten als het gaat om de verkiezingen van 25 mei. Door twee keer per week overleg te voeren kan tijdig worden ingespeeld op zaken die nog niet helemaal goed lopen.
Volgens KTPI- voorzitter Iwan Ganga, lid van de eenheidsbeweging, moet de controle op alle stembureaus goed worden uitgevoerd door de eigen mensen. De partij heeft opgeroepen om nu al personen in beeld te brengen die op 25 mei bereid zijn deze zware taak op zich te nemen. Deze getuigen moeten wel standvastig en betrouwbaar zijn, maar bovenal ook loyaal zijn aan de partij. Zij moeten bereid zijn om tot het einde te blijven, zodat eventuele fraude of malversatie wordt voorkomen. “En no go onderschat a sani, want als je mensen hebt die weggaan voordat de telling is afgelopen, dan heb je geen zicht op zaken.’
Ook moeten de eigen mensen op de verschillende stembureau’s aanwezig zijn, voor een stukje motivatie naar de mensen toe die komen stemmen, meent Ganga. De realiteit laat zien dat stemgerechtigden nog altijd richtlijnen nodig hebben hoe te stemmen of op wie te stemmen. Een gedegen training, trouw, loyaliteit, standvastigheid en verantwoordelijkheidsbesef zijn daarom bijzonder belangrijk voor personen die namens de partij op de stembureaus gaan zijn.

BEKIJK OOK
Milieubewustzijnssessies voor jonge Miss-kandidaten