PL verwacht vlotte bestuursverkiezingen zondag

De Pertjajah Luhur (PL) heeft de leden van haar partijraad opgeroepen om voltallig aanwezig te zijn op de partijraadsvergadering van zondag 27 januari.

Dan vinden in het partijcentrum te Beekhuizen de verkiezingen plaats voor een nieuw hoofdbestuur en een nieuw partijraadsbestuur. Naar verwachting zullen de verkiezingen vlot verlopen, omdat er slechts één kandidatenlijst is.

Deze consensuslijst zal tijdens een transparant proces aan de totale partijraad worden voorgelegd, zodat die hun er haar goed- of afkeuring aan kan geven. Een verkiezingscommissie en verificatiecommissie zullen er op toezien dat zaken richtig verlopen.

Van de kernen wordt verwacht dat zij hun geloofsbrieven meenemen. Ook moeten ze bij zich hebben de presentielijst van de kernvergaderingen, tijdens welke de gemachtigden zijn aangewezen. Voorts dienen de kernbesturen met tenminste hun voorzitter, secretaris en penningmeester te komen, alsook een gemachtigde. Echter benadrukt de partijleiding dat alle leden van alle kernen en structuren van harte welkom zijn.

Naast de verkiezing van een nieuw hoofdbestuur en partijraad, zullen op zondag ook de gewijzigde statuten ter goedkeuring worden aangeboden aan de partijraad. Gelijk na de verkiezingen komt de partij bijeen voor een dankdienst.

Overige berichten