PL versterkt verbondenheid structuren in Nickerie

Een delegatie van de Pertjajah Luhur (PL) onder leiding van PL-voorzitter Paul Somohardjo heeft in het afgelopen weekend Nickerie bezocht om met degenen die vasten de iftar te doen (gezamenlijk verbreken van het vasten).

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om met de partijstructuren van gedachten te wisselen. Beide activiteiten hadden als doel de onderlinge verbondenheid te verstevigen. Somohardjo blikt tevreden terug op het bezoek aan het rijstdistrict.

De Ramadan is een periode bij uitstek, waarin het sociale karakter van de partij goed tot uiting komt. Een van projecten die tijdens de vastenmaand is afgerond, betreft het verstrekken van pakketten aan de moskeeën in Suriname.

Leden en sympathisanten van de PL uit alle districten hebben uit eigen middelen bijgedragen om de pakketten te kunnen verzamelen en distribueren. “Het is mij een waar genoegen mee te delen dat op 20 mei onze jaarlijkse moskeeënpakkettenproject is afgerond. Het is ons gelukt om aan plus minus 250 moskeeën een pakket te geven,” laat partijvoorzitter Somohardjo in een schrijven aan zijn leden weten.

Hij geeft aan dat door de sociale en gotong-royong-visie van de partij het is gelukt om dit mooi project te realiseren. “Als voorzitter en oprichter van de partij ben ik dankbaar voor alle bijdragen, zowel materieel als immaterieel, maar bovenal ben ik bijzonder trots dat ik zo een partij mag leiden die de sociale kracht als visie heeft en gotong royong als filosofie heeft. Onze slogan van samen werken, samen delen en samen winnen moet hoog in onze vaandel blijven”, aldus de PL-voorzitter.

Overige berichten