PL: verdwijning US$ 100 miljoen kasreserve ramp voor het volk

GFC NIEUWS- De verdwijning van de US$ 100 miljoen, die de particuliere banken als kasreserve in beheer hebben gegeven aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is een regelrechte ramp voor het Surinaamse volk, zegt Pertjajah Luhur (PL).
“Dat de CBvS deze hoeveelheid Amerikaanse dollars heeft doen verdwijnen, is erger dan roven. Wanneer iemand zou roven of verdacht wordt van roof, zou die persoon direct opgesloten worden. Nu is bekend dat de president van de CBvS en mensen om hem aansprakelijk zijn voor deze roof, wordt (nog) niemand aangehouden,” haalt de partij verder aan.
PL: “Hoe kan USD 100 miljoen zomaar verdwijnen, zonder dat andere hooggeplaatste functionarissen of instanties daar op de hoogte van zijn? Beseffen zij wel wat zij het Surinaamse volk hebben aangedaan met deze, in feite gewoonweg ordinaire diefstal van de gelden van het volk?”
“Met het verdwijnen van deze enorme hoeveelheid geld heeft de regering geen dekking meer voor de import van de belangrijkste levensmiddelen en andere producten zoals medicijnen. De man van de straat is volkomen in de war en weet niet wat te doen met zijn geld. Er is namelijk geen enkele zekerheid dat het geld van de burger veilig is.”
“Het geld thuis houden brengt de nodige risico’s voor diefstal, inbraak of beroving met zich mee, maar je geld zetten bij de bank, die het op haar beurt weer bij de CBvS in beheer moet geven, blijkt ook niet veilig te zijn. Komt bij kijken dat niemand weet waar de Amerikaanse dollars van Chotelall vandaan komen. Het is volkomen te begrijpen dat mensen helemaal radeloos zijn.”
De verantwoordelijke instanties zouden er volgens PL er alles aan moeten doen om te voorkomen dat er een rage ontstaat, waarbij de mensen al hun vreemde valuta willen opnemen en dat niet kunnen krijgen. Nu al is het zo dat ze per week slechts een bepaald bedrag mogen opnemen.
“Het is zeker niet uitgesloten dat door deze ontwikkelingen de koers verder omhoog zal gaan, met als gevolg dat de prijzen van goederen en diensten ook zullen stijgen. Immers importeren de handelaren haast alles wat we nodig hebben, omdat er weinig is dat we zelf produceren. Zelfs uien en aardappelen zijn nu al bijna onbetaalbaar.”
“Waar is het geld gegaan? Is het bestemd voor pakketten om de mensen zoet te houden zodat ze weer stemmen op de NDP? Is alleen CBvS-president Robert van Trikt schuldig of is hij de enige die wordt opgeofferd?”
De PL wil totale transparantie in deze zaak en zal samen met andere oppositiepartijen tijdens een speciale DNA-vergadering indringende vragen stellen over de verdwenen gelden, die dienden als reserve voor ons land en waarvoor nu kennelijk een betalingsregeling zal worden getroffen van drie termijnen.
“Wie na al deze verwikkelingen nog steeds niet beseft in welk rampzalig avontuur deze regering ons heeft gestort, zal ervoor zorgen dat we als Surinaamse volk zal allemaal eronder zullen lijden.”
“Niet zonder meer heeft het gerenommeerde ratingbureau Fitch min of meer gesteld dat Suriname in feite een junkstaat is, dat haar schulden niet zal kunnen betalen. Er moet nu echt een verandering komen, niet alleen voor de politieke partij Pertjajah Luhur of voor welk individu dan ook, maar voor het totale volk van Suriname,” besluit de partij.