fbpx

PL: Veel kracht toegewenst tijdens Ramadan

GFC NIEUWS- Het vasten in de maand Ramadan is een teken van gehoorzaamheid aan God, onze Schepper en het streven naar zuivering van de ziel.

Ramadan is een maand van onthouding, intensieve aanbiddingen en bezinning, en liefdadigheid betuigen met het streven om als een gezuiverd en herboren mens wederom aan een nieuw begin te kunnen staan.

Het is een maand van spirituele en religieuze vorming teneinde gehoorzaamheid, saamhorigheid, eensgezindheid en verbroedering in de mens te bevorderen.

Het bovenstaande impliceert dat de sociaal-maatschappelijke component van Ramadan net zo belangrijk is als de religieuze; namelijk onderlinge solidariteit en mededeelzaamheid.

Zeker in een periode van economische neergang met armoede als gevolg en veranderende omstandigheden in relatie tot de COVID-19 pandemie zijn onderlinge solidariteit en mededeelzaamheid noodzakelijk.

Ramadan 2020 zal voor moslims een heel andere ervaring zijn, aangezien ook zij zich aanpassen aan de omstandigheden en maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19.

BEKIJK OOK
Strengere winkelcontroles in ressort Paramacca

Deze aanpassing betreft niet alleen hoe de moslims de heilige maand Ramadan zullen beleven maar ook hun dagelijkse activiteiten in overeenstemming met de richtlijnen van volksgezondheid.

Dit houdt in dat er geen gezamenlijk ontvasten zal zijn met broeders en zusters, geen gezamenlijke tarowieh gebeden in de moskee of ergens buitenshuis of het gezamenlijk bijwonen van lezingen in deze Ramadan.

Als moslims zullen wij ons allemaal moeten aanpassen aan deze veranderingen terwijl we nog steeds genieten van de spirituele verheffing en gemeenschapszin die de heilige maand Ramadan te bieden heeft.

Wij vragen de Almachtige om ons land en volk te zegenen en te beschermen tegen alles wat negatief is, zodat wij gezamenlijk verder kunnen werken aan een voorspoedige toekomst voor ons geliefd Suriname.

Aan de vastenden wensen wij veel kracht toe in het volbrengen van de verplichting van het vasten in de maand Ramadan.

Pertjajah Luhur