PL: vasten is meer dan alleen ‘niet eten en drinken’

De maand Ramadan is een bijzondere maand voor moslims. Het is een maand van inkeer, die staat in het teken van zelfreflectie, onthouding, bezinning en saamhorigheid, benadrukt Pertjajah Luhur (PL) in een boodschap.

In deze maand vonden de eerste openbaringen van de Heilige Qur-aan aan de profeet Mohammad, Vrede Zij Met Hem, plaats en is het vasten verplicht gesteld voor alle moslims. Hierbij dient men zich vanaf de dageraad tot en met zonsondergang te onthouden van voeding, drank en seksuele gemeenschap, als een uiting van gehoorzaamheid aan Allah, de meest Barmhartige.

Het vasten in Ramadan beoogt in essentie de zuivering van de ziel en het zoeken naar toenadering van de Almachtige Schepper met het doel om een steeds beter mens te worden. Het is een tijd waarin gelovigen worden aangespoord om het kwaad te vermijden en geschillen en ruzies bij te leggen en vergeving te vragen en te geven.

Daarom wordt er tijdens de Ramadan extra aandacht besteed aan aanbiddingen, zoals het reciteren van de Heilige Qur-aan en het verrichten van extra gebeden en goede daden, zoals elkaar behulpzaam zijn en het tonen van medeleven met de armen en minderbedeelden.

Vasten is dus meer dan alleen ‘niet eten en drinken’. Het vasten leert de gelovigen een aantal deugden zoals versterking van het zelfbeheersingsgevoel en solidariteit met de minderbedeelden.

Versterking van de onderlinge solidariteit en mededeelzaamheid zijn zeker in deze periode van economische neergang in Suriname, broodnodig.

De Pertjajah Luhur wenst hierbij alle moslimbroeders en zusters succes toe in het volbrengen van het vasten in de maand Ramadan.
Ramadan Mubaarok.

Overige berichten