fbpx
PL stapt naar de rechter, CHS mist bevoegdheid om te toetsen

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) mist elke bevoegdheid om te toetsen of de terugroeping van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan door de Pertjajah Luhur (PL) al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. Dat het CHS dit toch doet, wijt PL-voorzitter aan een stukje machtsvertoon zijdens het CHS.

De partij zal dan ook een rechtszaak aanspannen tegen het CHS. Bovendien zal er een brief richting president Desi Bouterse gaan, waarin wordt gevraagd om vervanging van CHS-voorzitter Eugene Markus, omdat die niet berekend is voor zijn taak.

Deze mededelingen deed PL-voorzitter Paul Somohardjo zondag 26 juli tijdens een persconferentie in het partijcentrum te Beekhuizen. Directe aanleiding voor de persconferentie was de brief van het CHS, waarin onder meer is aangegeven dat het CHS per deurwaardersexploot van 14 juli 2015 door de PL op de hoogte gesteld over de terugroeping van Sapoen en Chitan.

“Na toetsing is gebleken dat deze terugroeping niet voldoet aan de wettelijke bepalingen welke ten grondslag zijn gelegd voor het terugroepen van voornoemde DNA-leden,” staat in de brief van het CHS.

“Het CHS moet niet toetsen of een terugroeping voldoet aan de wettelijke bepalingen of niet. Het CHS moet slechts invulling geven aan een besluit in deze,” stelt Somohardjo. Dat verdere argumentatie in de brief van het CHS ontbreekt, vindt Somohardjo ook niet kunnen. Hij maakte een vergelijking met een besluit van het vorige CHS, waarin wel degelijk een onderbouwing, overwegingen en argumentatie waren opgenomen voor een besluit dat dit orgaan toentertijd had genomen.

De voorzitter van de Pertjajah Luhur heeft aangegeven dat het de taak van het CHS is om vóór de verkiezingen te registreren welke partijen meedoen aan de verkiezingen, na de verkiezingen vast te stellen wie gekozen zijn, en ten derde te zorgen voor vervanging van DNA-leden. “Nergens staat dat het CHS bevoegd is om te toetsen,” benadrukte Somohardjo.

Hij viel er ook over dat CHS-voorzitter Merkus de brief heeft getekend namens enkele leden, die wegens ziekte of uitlandigheid niet op de vergadering aanwezig waren. “Ik denk dat het CHS verkeerd bezig is. Het is machtsmisbruik van het CHS als zij vindt dat zij de macht heeft om te bepalen wie in het parlement komt,” zei de PL-voorzitter, die tijdens de persconferentie werd bijgestaan door diverse leden van het hoofdbestuur, de partijraad en structuren.

De PL-voorzitter merkte op dat er een tweede kort geding wordt aangespannen tegen Jennifer Simons als voorzitter van het parlement, omdat zij in die hoedanigheid de bevoegdheid heeft om DNA-leden al dan niet toe te laten tot vergaderingen. Tijdens het eerste kort geding heeft de rechter duidelijk aangegeven dat de PL bevoegd is om Sapoen en Chitan terug te reopen, alleen was het tijdstip van terugroeping verkeerd, voerde Somohardjo aan. Nu deze omissie is recht gezet, is opnieuw een kort geding aangespannen.

De partij concludeert uit de brief van het CHS dat dit orgaan zich als uitvoerende macht ook in de strijd wil mengen. De rechterlijke macht zal het in deze case dan moeten opnemen tegen de wetgevende macht (De Nationale Assemblee) en de uitvoerende macht (het CHS), zoals het er naar uitziet, merkte Somohardjo op. “Maar je kunt niet op de stoel van de rechter gaan zitten.”

Hij zei voorts dat Sapoen en Chitan op dit moment fractieloos zijn. De PL-fractie bestaat op dit moment uit drie leden, te weten Paul Somohardjo (fractievoorzitter), William Waidoe (vervangend fractievoorzitter) en Ingrid Karta-Bink (lid). Toen dit bekend werd gemaakt in de Nationale Assemblee, was er geen enkel protest, merkte de PL-voorzitter op. Dat Sapoen nu in een brief aangeeft “verbaasd” te zijn dat hij geen deel uitmaakt van de PL-fractie, kan er bij de partijvoorzitter niet in. Immers had Sapoen zelf aangegeven een eigen fractie te zullen vormen binnen het parlement en is hij zelf gaan onderhandelen met de president en de NDP.

De PL-voorzitter zei op een vraag van de pers de brief van Sapoen niet te beschouwen als een toenadering. “Hij is op oorlogspad,” zei Somohardjo over Sapoen. Hij zei desgevraagd het ook niet erg te vinden al seen VHP-er en NPS-er binnenkomen in de plaats van Sapoen en Chitan. Immers zijn ook zij binnengekomen dankzij de bijdrage van deze twee partijen.

Meer nieuws

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…