PL roept op tot massale ondersteuning protestactie vandaag

GFC NIEUWS- De Pertjajah Luhur (PL) heeft haar leden opgeroepen massaal de protestactie van activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet vandaag te ondersteunen.
Op een ressortbijeenkomst aan de Meursweg te Billiton zaterdagavond hebben diverse sprekers de noodzaak tot deelname aan de demonstratie aangegeven.
“Wij gaan met anderen protesteren en het signaal geven dat het niet goed gaat, dat het anders kan en dat we beter verdienen”, luidde de oproep van PL-parlementariër Ingrid Karta-Bink.
Tegen de minister van Onderwijs die disciplinaire maatregelen wil treffen tegen leerkrachten die aan de actie willen meedoen, zei ze: “minister, blijf jij thuis! De leerkrachten ervaren in welke ellende ze moeten werken en hoe ondraaglijk het leven is.”
Karta-Bink hekelde het feit dat DNA-ondervoorzitter Melvin Bouva de deelname van de onderwijsbonden als politiek bestempelt. De politica zei dat politiek met iedereen bemoeit. Ze merkte ook op dat deze protestactie niet nodig was geweest, als het politiek management goed was. “Maar het is juist de wijze van politiekvoering van de huidige coalitie en de regering die heeft gemaakt dat het volk vandaag de dag in deze situatie verkeert. Die meerderheid in DNA, met HVB en BEP, heeft ons in deze situatie doen belanden. Dus u zorgt ervoor dat u deze groep straks wegstemt. Geef nooit meer één politieke partij de meerderheid,” sprak Karta-Bink.
“We zijn moe van die ‘popie jopie’ praatjes van de regering,” stelde Enrique Diposetiko namens de Pamuda Jongerenraad van de PL. Bij de uitvoering van het cassaveproject in Para was er volgens hem sprake van een ‘njang patu’, mismanagement en wanbeleid. “We gaan investeren in de agrarische sector. We gaan van een importeconomie naar een exporteconomie. We zorgen ervoor dat er werkgelegenheid is en goed onderwijs. Onderwijs is nu duur en we moeten jongeren de gelegenheid geven goed onderwijs te kunnen volgen”, hield hij de Paranen voor.
Diposetiko had er geen goed woord voor over dat president Desi Bouterse op vragen over een serieuze zaak, zoals het oneigenlijk gebruik van ruim 197 miljoen USD slechts ’tralala’ als antwoord gaf. “Dat is geen volkspresident. Ik roep u op om mee te doen aan het volksprotest maandag. En laten we op 25 mei een bewuste keus maken, afrekenen met corruptie en voorgoed ‘adjosi’ zeggen tegen deze regering. Ze hebben bewezen geen leiding te kunnen geven aan het land, dus regering pak je biezen en ‘wai gwe’, aldus Diposetiko.
“Maandag zijn we massaal op het plein. En op 24 februari ‘wie sa klaar a wroko’. Wij gaan landelijk mobiliseren en de NDP op 24 februari laten zien wie massa op de been kan brengen. We zullen dan zien wie vóór de democratie is of wie kiest voor pakketten,” besloot partijleider Somohardjo.