“PL heer en meester in Domburg”

GFC NIEUWS- De Pertjajah Luhur (PL) is altijd heer en meester geweest in het ressort Domburg. “Dat hebben wij ook weer getoond tijdens een ressortvergadering, die enorm goed werd bezocht door bewoners van Domburg en omgeving,” laat de partij optekenen.
PL-voorzitter Paul Somohardjo zei dat een brug van Domburg-Laarwijk de mogelijkheden voor landbouw heel erg zal vergroten. Grote landbouwgronden kunnen in ontwikkeling worden gebracht, er zal minder filevorming zijn en Commewijne en Wanica kunnen bloeien, waren enkele voordelen die hij opsomde.
De partij heeft de bouw van een tweede brug die deze twee districten verbindt daarom in haar partijprogramma opgenomen. Zij zal zich bij regeermacht ervoor beijveren dat deze brug inderdaad komt.
Tijdens de ressortmeeting zijn de adspirant DNA-kandidaten van Wanica gepresenteerd aan het publiek. Het betreft twaalf mannen en zeven vrouwen: Nasier Eskak, Henk Sokarijo, Rinaldo Setrowidjojo, Agmad Kasanwirjo, Darin Tomoidjojo, Kishan Ramkoemar, Sashvien Nirmal, Roy Wongsopawiro, Argyll Ardjooetomo, Rudie Wagimin,Vikram Jankie, Radjkoemar Sonai, Sufaida Piroe, Felicia Redjosetiko, Martha Djojoseparto-Warso, Roselien Djojokoesomo-Djais, Elaine Kromokario-Kross, Deborah Comvalius-Tolud en Monica Sanwakid-Anomtaroeno.
Verschillende sprekers hebben de problemen van het land, in het bijzonder van Wanica, aangekaart. De criminaliteit baart zorgen, met de vele berovingen en tal van corruptiegevallen, die niet worden aangepakt.
De kleine man die een doks steelt wordt opgesloten, maar wanneer mensen zich miljoenen guldens uit staatskas toeëigenen om auto’s te kopen, mogen ze vrij rondlopen en krijgen ze zelfs een hogere post, zei voorzitter John Nasibdar van Nieuw Suriname (NS). Deze partij maakt samen met de KTPI en PDO deel uit van de eenheidsbeweging, die wordt geleid door de PL.
Somohardjo riep de nieuwe generatie op om te tonen wat zij kan. Niet alleen de Chinezen en andere groepen, ook Javanen kunnen ontwikkeling brengen zei hij. “Laten ze niet op ons neerkijken. Laten we ze laten zien dat we als Javanen ook in staat zijn om ontwikkeling te brengen, samen met anderen. Onze taak is volbracht, de jongeren zullen van ons overnemen. We gaan niet zomaar voor 10 zetels”, sprak de PL-voorman.
Hij kondigde aan dat op zaterdag 1 februari de partij haar karavaan voortzet met een grote bijeenkomst aan de Javaweg, gevolgd door een activiteit te Weg naar Zee op 2 februari.
De PL-karavaan trekt op 8 februari naar Commewijne en zal op 15 februari Para aandoen.

Overige berichten