PL en ABOP gemarginaliseerd!

OPINIE – Binnen het politieke landschap van Suriname tekenen zich veranderingen af die de toekomst van Pertjajah Luhur (PL) en de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) in twijfel trekken.

Beide partijen, met hun etnische basis, lijken politiek uitgespeeld en zullen naar alle waarschijnlijkheid weinig invloed hebben tijdens de verkiezingen van mei 2025.

PL, oorspronkelijk een Javaans georiënteerde partij, en ABOP, die voornamelijk steunt op de Marron-gemeenschap, worden nu overschaduwd door de opkomst van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), voorheen Hindoestaans georiënteerd maar nu inclusiever. VHP heeft de laatste jaren aanzienlijke steun gekregen, ook van niet-Hindostaanse kiezers.

Bovendien heeft de Nationale Partij Suriname (NPS), ondanks haar eerdere vertrek uit de coalitie, nog steeds de kans om enkele zetels te behalen, mits ze hun inspanningen versterken.

Het is duidelijk dat PL en ABOP hun politieke relevantie hebben verloren, vooral door de groeiende invloed van VHP en de mogelijkheid van een nieuw Middenblok.

OOK INTERESSANT
Oude vete eindigt in een inverzekeringstelling

Om politiek te overleven, moeten PL en ABOP zichzelf heruitvinden en hun traditionele etnische focus verbreden. Anders lijken ze gedoemd om te verdwijnen in de snel veranderende politieke arena van Suriname.

De politieke omstandigheden in Suriname evolueren snel en de oude etnische verdeeldheid lijkt steeds minder relevant te worden.

Terwijl de VHP een inclusieve benadering heeft omarmd en steun heeft gekregen van verschillende bevolkingsgroepen, blijven PL en ABOP vasthouden aan een meer etnische agenda. Dit beperkt hun vermogen om de kiezersbasis uit te breiden en zich aan te passen aan de veranderende politieke realiteit.

Daarnaast is de opkomst van de VHP niet het enige obstakel voor PL en ABOP. De NPS heeft nog steeds potentieel en kan terrein winnen als ze zich actiever inzetten en hun boodschap effectiever overbrengen. Het lijkt erop dat PL en ABOP op meerdere fronten worden ingehaald door andere politieke spelers.

Kortom, de toekomst ziet er somber uit voor PL en ABOP in de Surinaamse politiek. Als ze niet snel actie ondernemen om zichzelf opnieuw uit te vinden en zich aan te passen aan de veranderende realiteit, zullen ze waarschijnlijk politiek irrelevant blijven en marginaal worden bij de komende verkiezingen in 2025.

D. Karatmat-Ali

OOK INTERESSANT
"Slechte tijden gaan voorbij, goede tijden komen eraan," zegt Surinaamse president Chan Santokhi

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud