PL concentreert zich op tweesporenbeleid

Binnen de Pertjajah Luhur (PL) wordt de roep om zelfstandig de verkiezingen van 2020 in te gaan steeds luider. Dat is het afgelopen weekend opnieuw gebleken in Nickerie, waar toppers van de partij de voorbereidingen van de komende PL Aktua Festa aan het afronden waren.

PL-voorzitter Paul Somohardjo zegt dat de partij zich zal concentreren op een tweesporenbeleid: de PL wil op DNA- niveau zelfstandig de verkiezingen ingaan, terwijl zij op DR- en RR-niveau een blokvorming het verstandigst acht.

Somohardjo legt uit dat bij een samenwerking op DNA-niveau het ietwat lastig wordt om alle partijen, die eventueel willen samenwerken, naar ieders tevredenheid posities te geven op de DNA-kandidatenlijst.

Landelijk kan een partij of samenwerkingsverband slechts 51 personen op DNA-niveau kandidaat stellen. Op DR- en RR-niveau gaat dat makkelijker, omdat elke partij of samenwerkingsverband landelijk meer dan 900 personen op de kandidatenlijst kan plaatsen.

Ook in Nickerie is de belangstelling groot om kandidaat gesteld te worden voor de volksvertegenwoordiging. Gesteld is dat de kandidatenlijst aldaar een weerspiegeling moet zijn van het Nickeriaanse volk.

De Nickerianen hebben ook de wens te kennen gegeven om een Nickeriaan binnen het eerstvolgende regeerkabinet te hebben. “Een finaal besluit is nog niet gevallen, maar indachtig de wens van de Nickeriaanse structuren wordt het steeds waarschijnlijker dat we op DNA-niveau zelfstandig verkiezingen ingaan. En dat is geen overschatting, want in 2010 hadden we al bewezen dat we wijlen Soetimin Marsidih als PL-parlementariër konden binnenhalen”, laat Somohardjo weten.

Inmiddels staat alles gereed voor de tweede PL Aktua Festa, die op 31 maart in Nickerie zal worden gehouden. Tot en met dit weekend waren in het rijstdistrict reeds 30 kernen geherïnstalleerd dan wel geïnstalleerd, terwijl Henar en Sidoeredjo ook nog zullen worden aangedaan voor deze plichtpleging. Naar verwachting zullen het volgend weekend ruim 40 kernen aan het volk worden gepresenteerd.

Daarnaast staat op schema de installatie van een jongeren-, vrouwen- en onderwijsraad, het laatste op verzoek van leerkrachten van Nickerie, die ervan overtuigd zijn dat de PL zich een ware voorvechter voor goed onderwijs heeft getoond.

Zo heeft de partij tijdens de grote stakingen in de jaren ’90 fel geprotesteerd tegen het voornemen van de toenmalige regering-Wijdenbosch om het ministerie van Onderwijs op te heffen.

PL-voorzitter Somohardjo brengt in herinnering dat de partij het niet onverdienstelijk heeft gedaan op Onderwijs, toen wijlen Walter Sandriman in 2000 en daarna Edwin Wolf in 2005 de opdracht kregen om het onderwijs te herstellen. In 2010 mochten Raymond Sapoen en Robert Soentik namens de PL de ingeslagen weg voorzetten als respectievelijk minister en directeur van Onderwijs.(GFC)

Overige berichten