fbpx

PL: bezinnen over nieuwe toekomst voor Suriname

“Wij vragen de Almachtige om ons te zegenen, opdat Suriname na 25 mei daadwerkelijk een nieuwe, mooie toekomst tegemoet mag zien,”luidt de kerstwens van de politieke partij, Pertjajah Luhur (PL).

“In het licht van kerst spreken wij de hoop uit dat de beker van armoede, lijden, angst en wantrouwen ons snel voorbij gaat. Wanneer deze beker ons voorbij is, zullen wij in alle harmonie kunnen werken aan de opbouw van Suriname. Dan zullen we daadwerkelijk vrede kunnen ervaren, vrede op aarde zoals is aangekondigd met de komst van Christus,” schrijft de partij.

“Vrede kan alleen maar mogelijk zijn als wij in alle harmonie met elkaar leven. Ook al houden we niet van elkaar, als het om Suriname gaat moeten we bereid zijn met elkaar samen te werken. Het gaat immers om de toekomst van Suriname, om verandering en verbetering van de situatie in het land. Want zo kunnen we niet doorgaan: het leningenbeleid, de corruptie, de criminaliteit en noem maar op.

“Het volk ervaart zelf hoe hard het leven in Suriname is geworden. Laat daarom deze beker van armoede en lijden, van angst en wantrouwen snel voorbijgaan, opdat wij kunnen uitkijken naar een nieuwe horizon en een nieuwe toekomst.

BEKIJK OOK
Extra aandacht voor sikkelcelziekte op zondag 19 juni

“Naast de wens voor vrede in Suriname, dat wij naast en met elkaar aan een nieuwe toekomst kunnen werken, zullen wij ook vergevingsgezind moeten zijn. Zoals wij verwachten van de Almachtige dat die ons vergeeft, moeten wij ook in staat zijn elkaar te vergeven. Als Pertjajah Luhur hebben wij dat goed begrepen. De KTPI was eens een politieke rivaal, maar dankzij de vergevingsgezindheid van beide partijen zijn wij vandaag de dag bereid met elkaar samen te werken en een eenheidsbeweging te vormen om te werken aan een beter Suriname.

“Wat we hebben gelezen en geleerd in de Bijbel en andere religieuze heilige boeken zoals de Koran, dienen we ook tot uiting te brengen: we moeten het allerbeste doen en het goede tot uiting brengen.

“Wij wensen de gehele Surinaamse samenleving een bezinningsvolle en gezegende Kerst toe.”