PL: algemene, vrije en geheime verkiezingen in groot gevaar

Met het opnieuw benoemen van de voormalige justitieminister Jennifer van Dijk-Silos tot voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) trekt de politieke partij Pertjahah Luhur (PL) de onafhankelijkheid van dit instituut ernstig in twijfel.

Reden voor deze bezorgdheid is dat met deze aanstelling – de vierde op een rij, t.w. 2005, 2010, 2015, 2018 – naar de mening van de partijstructuren de algemene, vrije en geheime verkiezingen in groot gevaar komen.

Niet onafhankelijk

De net benoemde of te benoemen voorzitter kan zeker niet als onafhankelijk aangemerkt worden, gezien het feit dat zij zich in het recente verleden als partijloyalist van de NDP en in het bijzonder naar de voorzitter van deze partij geprofileerd heeft, zegt de PL.

Daardoor heeft zij haar politieke kleur jegens de paarse partij getoond, hetgeen onmiddellijk na de laatst gehouden verkiezingen door de toen gekozen president gehonoreerd werd met een ministerschap op het Ministerie van Justitie & Politie. Na haar ontslag – ondanks slechte performance volgens het Staatshoofd – werd zij als bijzonder adviseur van dezelfde President aangesteld.

Vermoedelijk ‘gerommeld’

In de wandelgangen wordt er door ex-minister van Justitie & Politie Edward Belfort zelfs beweerd dat hij direct na de verkiezing van 2015 door deze zelfde gewezen minister Jennifer van Dijk-Silos werd gebeld om hem te feliciteren, aldus de PL.

Dit, omdat hij de Abop-zetel in Paramaribo gehaald zou hebben, terwijl de stembusuitslag nog niet eens officieel bindend was vastgesteld. Boze tongen beweren bovendien dat het vermoeden bestaat dat bij de laatste verkiezing kennelijk zodanig gerommeld is, dat het enige tijd duurde voordat de uitslag bindend kon worden verklaard.

Overwegingen

Het bovenstaande in overweging nemend en het feit dat mevrouw Van Dijk-Silos de afgelopen periode qua functies:

– heel dichtbij de NDP-voorzitter (tevens President van de Republiek Suriname) genesteld was,
– voor de verkiezing van 2015 ook een heel nauwe band met het staatshoofd had als juridisch adviseur,
– onmiddellijk na de verkiezing van 2015 als minister van Justitie werd benoemd,
– intussen langer dan tien jaar achtereenvolgend de functie van OKB-voorzitter bekleedt,
– haar advocatenkantoor ook nog juridisch adviseur is van verschillende ministeries,

is in de partijstructuren de indruk ontstaan dat er verregaande partijdigheid bij de uitoefening van de functie van OKB-voorzitter zou kunnen plaatsvinden bij de komende verkiezing.

Op grond hiervan zijn er ernstige twijfels bij de partij en moet de kans van verstarring in de functie niet onderschat worden. Tevens moet worden voorkomen dat de functie als eigendom van mevrouw Jennifer van Dijk-Silos beschouwd gaat worden. Daarom heeft de partij ook ernstige twijfels aan deze benoeming.

De partij doet daarom een dringend beroep op de benoemende instantie om de desbetreffende benoeming in heroverweging te nemen.(GFC)

Overige berichten