fbpx

Pilotproject ordening openbaar vervoer Para

De werkgroep Ordening Openbaar Vervoer heeft van minister Jerry Miranda van OWT&C de opdracht gehad om een pilotproject uit te voeren in het district Para. Besloten is om alvast bij de aldaar opererende pendelbussen de nodige ordening te brengen.

Zo is verder besloten om deze bussen te voorzien van een vergunning en krijgen de chauffeurs de route aangewezen waar ze moeten opereren. Met dit systeem wil het ministerie de burgers in de verre gebieden en dorpen tegemoet te komen met openbaar vervoer.

Volgens Joyce Blokland-Wijnstein, directeur Transport en Communicatie van het ministerie tevens lid van de werkgroep, wordt ook nagegaan aan wie er vergunningen in het district worden verstrekt. Waar voorheen een ieder een aanvraag deed wordt nu de voorkeur gegeven aan plaatselijke bewoners om die routes te onderhouden.

Het district Para kent een enorme groei zegt de directeur. Er wordt gekeken naar hoeveel haltes op de nieuwe routes geplaatst moeten worden en wat de bevolkingsdichtheid precies is. Nadat de pilotfase in Para is afgerond is het de bedoeling dat de commissie ook in de andere districten aan de slag gaat.

Bij de aanpak van de ordening is eerst een traject bewandeld waarbij alle actoren zijn benaderd zoals de districtscommissarissen, de districts-en ressortraadsleden In de districten Paramaribo, Commewijne, Para en delen van Wanica.

OOK INTERESSANT
Dc Bhola wil praten met trekkers van actie op 24 maart

Er is een enquête gehouden onder onder meer, bushouders, -chauffeurs en passagiers om na te gaan welke voorstellen er zijn om een goed traject uit te zetten om te komen tot een ordening. De resultaten van de enquêtes zijn vervat in een document en aangeboden aan de minister van OWT&C.

De wanorde binnen het openbaar vervoer is een kwestie die al jaren speelt. Blokland-Wijnstein geeft aan, dat het ministerie via de werkgroep bezig is de nodige ordening te brengen wat tijd in beslag zal nemen.

Het ministerie heeft naar zeggen van de directeur de afgelopen periode een grote inhaalslag gepleegd van vergunningsaanvragen die vanaf 2012 zijn blijven liggen. Er werd zonder een geldige vergunning gereden. Ze roept de buschauffeurs- en – houders op hun documenten spoedig af te halen aangezien bij de controle het een vereiste is dat ze over deze belangrijke zaken moeten beschikken.

Blokland-Wijnstein kondigt aan dat vanaf maandag aanstaande de inspecties zullen worden opgevoerd.(GFC)