Pikin Slee en Goejaba hebben binnenkort 24 uur stroom

GFC NIEUWS- Pikin Slee en Goejaba, de twee grootste dorpen in Boven-Suriname, worden binnenkort voorzien van 24 uur stroom. Daartoe wordt momenteel het Solar Energy Project Pikin Slee & Goejaba uitgevoerd.
Het streven is om de eerste fase van dit zonne-energieproject eind januari opgeleverd te krijgen. Het project wordt uitgevoerd door het Chinese bedrijf Power China, dat gespecialiseerd is in zonne-panelen.
Een regeringsdelegatie onder leiding van minister Sergio Akiemboto heeft vorige week vrijdag een oriëntatiebezoek gebracht aan Pikin Slee.
Akiemboto benadrukte dat het om een pilot-project gaat voor het uiteindelijk optimaliseren van de elektrificatie in het binnenland, een plan waarmee vorig jaar een aanvang is gemaakt.
Middels dit project wil de regering ervoor zorg dragen dat door middel van zonne-energie via een hybridesysteem dorpen in het binnenland van 1×24 uur stroom worden voorzien. De bewindsman spreekt over een uitgebreid plan, waarbij over 3 a 5 jaren het hele binnenland van elektriciteit moet zijn voorzien.
Hij legt uit er bij het vervoer van brandstof naar het binnenland vaak heel wat perikelen spelen, waardoor gekozen is voor het duurzaam opwekken van energie met wat de natuur biedt. Pikin Slee en Goejaba zijn de eerste twee dorpen die zijn uitkozen om het project uit te voeren.
De voorbereidingswerkzaamheden gingen in november van start en het streven is de eerste fase eind januari af te hebben. De NH-minister zegt dat er wat uitdagingen zijn geweest, voornamelijk wat betreft het transporteren van het materiaal naar de dorpen vanwege de lage waterstand.
Uiteindelijk hebben lokale krachten en de Chinese arbeiders dag en nacht gewerkt om te komen op het punt waar het project zich momenteel bevindt.
De regeringsdelegatie heeft tijdens haar bezoek aan het dorp ook vergaderd met de dorpsbewoners die wat op- en aanmerking hadden. Volgens minister Akiemboto wordt bij het project gebruik gemaakt van moderne technologie. Ook was van overheidszijde een deskundige gestuurd naar de fabrikant in China.
Het is nu zaak om de technologie in Suriname te laten werken. De bewindsman zegt dat de nodige uitdagingen en kinderziekten er zullen zijn, maar vraagt dat er geduld betracht wordt. Bij het opzetten van het project is ook rekening gehouden met de uitbreiding van het dorp. Ook is het vermogen dat het dorp gebruikt twee tot driemaal verruimd.
Akiemboto deelt verder mede dat er ook voorzieningen zijn getroffen zodat de bewoners bijdragen voor de aangeleverde elektriciteit. Deze kosten moeten het onderhoud van de zonne-panelen ten goede komen. De bewindsman riep de dorpsbewoners op het project te omarmen.

Overige berichten