PG onderschrijft belang kennisverrijking binnen advocatuur

In verband met de start van de tweede beroepsopleiding voor de advocatuur organiseerde de Orde van Advocaten een symposium in het Lallarookh gebouw. Het betreft een opleiding waarbij advocaten-stagiaires voor bijkans twee jaren in de gelegenheid worden gesteld om zich te verdiepen in allerhande materie. Het ligt in de bedoeling om de advocaten wegwijs te maken, in zowel civiele praktijk, strafpraktijk, aspecten van bestuursrecht, belastingrecht, alsook internationaal recht.

Procureur Generaal (PG) Roy Baidjnath Panday gaf op vrijdag 19 januari 2018, tijdens een symposium aan dat het van essentieel belang is dat de advocaten-stagiaires kennis kunnen nemen en zich verder kunnen oriënteren in verschillende deelgebieden van het recht. De integriteit van de advocaten wordt hoog in het vaandel gehouden tijdens deze beroepsuitoefening. De cliënt mag erop rekenen dat de advocaat deskundig is op het gebied waarvoor hij of zij wordt aangezocht om zijn of haar diensten te verlenen.

De cliënt mag ook erop vertrouwen dat de advocaat in de belangenbehartiging ervan uitgaat dat de advocaat partijdig zal zijn, in die zin dat hij of zij de waarden en normen die gelden voor de samenleving, in de beroepsuitoefening in acht zal nemen in het toebedelen van rechtsdeskundigheid.

In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) gaf de PG verder aan dat in de Surinaamse context de rechtskundigen ook te maken krijgen met cliënten die enorme rechtsgeschillen kunnen hebben, maar uiteindelijk niet in staat zijn het honorarium te betalen.

Hoe hoog het bedrag is, kan niet exact worden aangegeven, maar gelukkigerwijs bestaat er ook een kosteloze rechtsbijstand waarin de overheid inkomt. Hierbij wordt nagaan of er een modaliteit moet worden gebouwd, betreffende de overheidsinterventie vanuit de advocatuur.

In het kader van sociale rechtsverdeling wordt ook gekeken naar de beschikbare ruimte voor een schappelijke tarifering naar cliënten.

Het is niet iedere dag dat individuen zich beklagen over advocaten, maar in desbetreffende zaken kunnen personen contact opnemen met het Hof van Justitie (HvJ), waarbij de PG zich zal beijveren met het toepassen van de Advocatenwet en vervolgens in verbinding stellen met de Orde van Advocaten.

In de advocatuur valt ook te bespeuren dat advocaten en advocatenkantoren zich aan het specialiseren zijn op bepaalde delen van het rechtsgebied. Het zou daarom prachtig zijn als een cliënt weet bij welke advocaat die met zijn of haar juridisch probleem zou kunnen aankloppen voor bijstand.(GFC)

Overige berichten