Pg moet aangetroffen onregelmatigheden op BiZa onderzoeken

GFC NIEUWSREDACTIE- De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) heeft minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) geadviseerd om alle aangetroffen onregelmatigheden te rapporteren aan de procureur-generaal (pg)

Op 2 februari vond er een kennismakingsbezoek plaats van de CLAD aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. De CLAD werd hierbij vertegenwoordigd door Adjai Mohanlal.

Tijdens het kennismakingsbezoek zijn er diverse onderwerpen aan de orde geweest zoals de resultaten van het rapport van de Commissie Onregelmatigheden waarbij er sprake is geweest van onder andere overeenkomsten die zijn aangegaan met personen die hiervan niet op de hoogte waren;

onjuiste vermelding van persoonsnummers en ID-nummers; toekenning van dubbele salarissen; overmatige overwerkvergoeding; onrechtmatige toelagen en buitensporige benoemingen.

Voor een gerichte aanpak van zaken heeft de CLAD geadviseerd om voor al deze gevallen een verzoek tot de pg te richten voor een gerechtelijk vooronderzoek door het Openbaar Ministerie.

De minister gaf aan dat er voor een aantal zaken al verzoeken zijn gestuurd naar de Procureur Generaal en dat hij voor de overige onregelmatigheden conform het advies van de CLAD hetzelfde verzoek aan de eerdergenoemde autoriteit zal doen.

Rapport Rekenkamer

Daarnaast heeft het ministerie ook een rapport ontvangen van de Rekenkamer waarin wordt aangegeven dat een gewezen directielid van het ministerie zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig beheer van dienstvoertuigen.

Somohardjo gaf aan dat hij onder de indruk is van de opbouw van het rapport en dat de conclusie snoeihard is.

Voorts gaf de bewindsman aan dat hij het jammer vindt dat het gewezen directielid zich niet meer kan verdedigen, maar meer nog dat de vorige leiding het gewezen directielid voor alles laat opdraaien.

Somohardjo wilt een rechtvaardig beleid op het ministerie van BiZa voeren en laat optekenen dat de gemeenschap ervan overtuigd mag zijn dat elk gewezen of huidige leidinggevende verantwoordelijk zal worden gehouden voor de wijze hoe het werk is gedaan en dat elkeen zal moeten instaan voor de consequenties en gevolgen hiervan.

Overige berichten