Petitionarissen vinden vaccinatiebeleid Ramadhin absurd en vragen president om in te grijpen

GFC NIEUWSREDACTIE- Initiatiefnemers van een petitie hebben een serieus schrijven aan de president van de Republiek Suriname gericht, omdat men zich gediscrimineerd voelt door de bewuste keus om zich niet te laten vaccineren.

Online wordt steun gevraagd tegen een vorm van komende apartheid die de initiatiefnemers in het vaccinatiebeleid waarnemen. Verder wordt gewag gemaakt van keiharde polarisatie.

De initiatiefnemers halen de uitspraak aan van de minister van Volksgezondheid waarbij op 26 juni 2021 in de pers aan is gegeven dat de overheid in de ontwerp en testfase zit van een digitale pas voor de COVID- gevaccineerde.

“Volgens de minister zal wie naar een ziekenhuis gaat, eerst de digitale pas moeten scannen als het ziekenhuis besluit om alleen mensen toe te laten die gevaccineerd zijn. Dit geldt ook voor de luchthaven, en alle andere overheids aangelegenheden, kortom overal waar je naartoe gaat” staat in de petitie.

De initiatiefnemers citeren de minister, na een vraag van een journalist dat niet gevaccineerden, tegen beperkingen zullen aanlopen. De petitie bevat een citaat van de minister waarbij deze antwoordt dat “omwille van de veiligheid van anderen een bepaald percentage moet worden gehaald om te kunnen spreken van een goede dekking.

De initiatiefnemers menen in het antwoord van de minister op te kunnen maken dat zij pas na vaccinatie “zullen kunnen meedoen aan bepaalde zaken”.

Op basis van het antwoord van de minister trekken de initiatiefnemers de conclusie dat de bewindsman toestaat dan wel zich onmachtig opstelt dat ongevaccineerden het recht op gezondheidszorg evenals andere rechten hen wordt ontnomen.

In hun reactie stellen zij dan ook dat “de overheid, had beloofd het land veilig te houden en dat haar handelen gericht is op het beschermen van een open en vrije samenleving, en dat zij dienstbaar is aan alle burgers van Suriname.” De overheid zou een betrouwbare partner zijn en een rechtvaardige en harmonische samenleving creëren, is verder te lezen in de petitie.

“Wij merken dat de minister, die de overheid vertegenwoordigd, apartheid institutionaliseert en ondersteunt. Door de ongevaccineerden te ontmenselijken en te de-humaniseren, heeft uw minister zich gekeerd tegen dit deel van de natie.”

Volgens hetgeen in de petitie is gesteld hebben diverse juristen meermalen aangekaart dat dit onderscheid in strijd is met de wet en internationale verdragen. Dit wordt bovenal “onacceptabel” genoemd.

De petitie vermeldt verder dat de minister een ontwikkeling in de samenleving veroorzaakt die onderdrukking van de ongevaccineerden tot gevolg heeft.

Het neerbuigend en beledigend menen te kunnen spreken over ongevaccineerden, wordt als voorbeeld aangehaald. Ook gewezen wordt op het steeds grover worden van beschuldigingen aan het adres van de ongevaccineerden dat deze groep zorgt voor (onbewezen)besmettingen, de vele doden, de economische depressie en dat zij de ‘virusmutatie-fabrieken’ zijn. De initiatiefnemers kwalificeren dit als “ regelrechte leugens en het uitlokken van haat naar de ongevaccineerden toe.”

Tevens wordt melding gemaakt van kwaadwillige werkgevers die hun personeel met ontslag of uitsluiting bedreigen als ze zich niet laten vaccineren. Gewezen wordt op machtsmisbruik wanneer de rechten van de werknemers worden beknot.

Volgens de initiatiefnemers is het de wanhoop vanwege de afhankelijke positie waarin de werknemers verkeren, dat zij zich ten einde raad laten vaccineren.

Vakbonden

Ook de vakbonden gaan niet vrijuit. “Dat vakbonden in alle toonaarden zwijgen is ook een trap in het gezicht van de werknemers.” Genoemd wordt het misbruik dat gemaakt wordt van de kwetsbare groepen in de samenleving; die via “een zak rijst en nog wat spulletjes” worden overgehaald om zich te laten vaccineren.

Raciaal

De petitie noemt het ook onacceptabel raciale sentimenten worden gestimuleerd. Verwezen wordt naar een volksvertegenwoordiger die de “blakamangs” aanwees omdat deze zich niet zouden laten vaccineren.

Luchthavenbehandeling

Voorts wijst men erop dat passagiers op de luchthaven bij aankomst worden gesplitst in een rij van gevaccineerden en ongevaccineerden. “Terwijl allen een negatief PCR-testresultaat bij zich hebben en dan ook een gelijke behandeling verdienen.”

Wapen

Gekeken wordt ook naar het wapen van Suriname welke de begrippen bevatten : Gerechtigheid, Vroomheid en Vertrouwen. “Deze normen en waarden zijn klaarblijkelijk een farce geworden, want Gerechtigheid is in onrecht veranderd, Vroomheid in huichelarij, want echte Godvrezende mensen doen anderen niet bewust kwaad aan, en Vertrouwen is zoek want wantrouwen viert hoogtij,” is te lezen in de petitie. Burgers zouden vervallen in een apathische en wanhopige houding omdat klagen als zinloos wordt ervaren.

Hierdoor dreigt men de hoop een democratische rechtstaat te verliezen. Behalve vertrapping van de rechtsstaat noemt de petitie het kenmerk van een totalitaire staat met sterk fascistische karakteristieken.

Argumenten worden aangevoerd dat de minister niet is geïnteresseerd in de opvattingen van degenen die zich niet willen laten injecteren.

Deze opvattingen zijn:

Geen van de vaccins is door de Amerikaanse Food and Drugs Association (FDA) goedgekeurd.

De vaccinproducenten zijn bij wet niet aansprakelijk gesteld als na de injectie personen gezondheidsschade ondervinden dan wel dood gaan.

De Neurenberg code verbiedt experimentele menselijke testen zoals het momenteel aan toe gaat.

Wereldwijd is bekend dat deze zogenaamde vaccins in een experimentele fase bevinden. Vandaar dat de niet gevaccineerden geen proefkonijnen willen zijn.

De lange termijn effecten zijn onbekend.

Beroep op de president

Een beroep op de president wordt gedaan “om te bewerkstelligen dat deze heilloze weg verlaten wordt en elke maatregel, die ook maar de schijn van haatzaaierij, discriminatie en medische apartheid in zich draagt, terstond in te trekken en zich faliekant uit te spreken tegen elke vorm van discriminatie en apartheid.”

Overige berichten