Petitie 'Vervolg de brandstichters van Paramaribo Noord!' overhandigd aan DNA-voorzitter

GFC NIEUWS- Enkele verontruste burgers hebben woensdag de petitie, ‘Vervolg de brandstichters van Paramaribo Noord!’, die door 1078 mensen getekend is, aangeboden aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.
De delegatie bestond uit Els Tjong Joe Wai, Kay Gonsalves, Bea Lachhunsing en Miriam Naarendorp. Deze petitie is een noodkreet van 1078 burgers die genoeg hebben van de branden die jaar in jaar uit plaats vinden aan de Wolframstraat.
Op 16 april jongstleden is er in Paramaribo een petitie opgemaakt waarin gevraagd wordt om vervolging van de brandstichters van Paramaribo-Noord. Directe aanleiding was de rookoverlast die in verschillende wijken in Paramaribo, en mogelijk ook in aangrenzende districten, zeer merkbaar was. De reden van de rookontwikkeling was dat verkavelingsprojecten in de omgeving van de Wolframstraat wederom in brand stonden.
Deze brand was zeker niet de eerste. Sinds enkele jaren verschijnen er regelmatig berichten in de media over brand in dit gebied. Vermoedens bestaan dat deze branden moedwillig worden aangestoken om de grond bouwrijp te maken. Ondanks politioneel optreden, ingrijpen van de districtscommissaris van Paramaribo-Noord, aandacht in DNA-vergaderingen én publieke oproepen van de brandweer en burgers om dit soort handelen achterwege te laten, is het nu een jaarlijks tot tweejaarlijks terugkerend probleem.
De petitie, die initieel alleen via Facebook was gedeeld, was binnen een etmaal door bijkans 500 personen ondertekend en wordt nu ondersteund door meer dan 1000 burgers. Vanwege deze overweldigende reactie hebben de initiatiefnemer en enkele gedupeerden besloten om deze petitie aan onze volksvertegenwoordigers te overhandigen.
De brandweer heeft in 2018 reeds het vermoeden uitgesproken dat deze branden niet spontaan ontstaan, maar dat ze waarschijnlijk worden aangestoken om kavels bouwrijp te maken. Als dat zo zou zijn, is het een strafbare handeling. Echter zijn er tot op heden geen geen aanhoudingen of vervolgingen geweest, zeggen de petitionarissen.
“Wij hebben daarom aan het parlement gevraagd dat ze gebruik maken van hun recht tot onderzoek, en dat ze samen met alle stakeholders uitvinden wat de reden is dat er niet of onvoldoende wordt gehandhaafd. Zo een in te stellen commissie kan aanbevelingen doen, nadat ze de zaak geanalyseerd hebben. Er kunnen dan concrete maatregels genomen worden om de branden eindelijk tot het verleden te laten behoren. Wij hopen dat met deze petitie een aanzet gemaakt wordt tot dit proces.”

Overige berichten