Petitie tegen nieuwe Valutawet

GFC NIEUWS- Twee bezorgde burgers, Alven Roosveld en Patrick Robles de Medina, hebben het initiatief genomen voor een online-petitie tegen de nieuwe Valutawet, want ook de burgers moeten gehoord worden, vinden ze.

Hieronder een open brief van de petitionarissen aan DNA

Geachte volksvertegenwoordiger,

Met een zwaar hart schrijven wij u heden aan. Op 21 maart heeft u beloofd zich te buigen over de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. U heeft het goed gevonden om de geldende normen naast u te leggen en een geheel nieuwe wet op een oneigenlijke weg door te drukken. Dit trots de grondwet u anders gebied en u het navolgende heeft gezworen of beloofd; Ik zweer (beloof), dat ik het ambt van Assembleelid nauwgezet zal vervullen. (Art 65)

Wij als burgers hebben bij het vervullen van onze burgerplicht de mogelijkheid voor u geschapen om onze stem in DNA te zijn. Wij hebben nimmer afgesproken dat u klakkeloos de stem van de coalitie zou zijn. Wij brengen u daarom artikel 55 – 1 van onze grondwet in herinnering; De Nationale Assemblée vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname en brengt de soevereine wil van de natie tot uitdrukking. Onze wil en niet perse dat van uw partij. Wij zijn van mening dat u als schild dient voor de huidige regering en niet als schild voor ons als burgers.

De actoren die deze wet zouden moeten uitvoeren geven u glashelder aan dat deze wet niet bevorderlijk is voor ons land. Weer herinneren wij u aan uw woorden; Ik zweer (beloof), dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen.

Middels onze petitie vertolken wij wat minimaal 2.738 Surinamers van u vergen. Van hen zijn 2.527 tegen de nieuwe wet en 211 voor. 1.887 hebben zich de moeite getroost om voor u neer te pennen waarom. Wij vragen u dringend om het geweten van het volk te blijven. Houd verder uw geweten rein. Doet u alles op basis van deze eed die u aflegde; Ik zweer (beloof) trouw aan de Republiek Suriname.

Initiatiefnemers
Patrick Robles de Medina (Centraal Bestuurslid SPA) en Alven Roosveld.

Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

Meer nieuws

Overleg op hoog niveau in Lawagebied

GFC NIEUWS- Granman Ipomadi Pelenapin, zijn traditionele leiders en de leiders van de Wayana aan de Franse kant van de Lawarivier hebben besloten dat door…

DSB weer open na goed onderhoud met CBvS

GFC NIEUWS- De directie van De Surinaamsche Bank heeft vanmorgen in een breedvoerig onderhoud met de Governor van De Centrale Bank van Suriname (CBvS) goede…