Pertjajah Luhur: Suriname een prachtig bouwwerk

INGEZONDEN– De politieke partij “Pertjajah Luhur’ feliciteert de Surinaamse gemeenschap met het 131ste jaar Javaanse immigratie in Suriname en eveneens met de Dag der inheemsen.

De Surinaamse gemeenschap kan het best worden uitgebeeld met een bromtjie djari.

De opbouw van onze gemeenschap. De stevigheid, de draagbaarheid en de duurzaamheid van dit bouwwerk zijn afhankelijk van de hoekstenen, de draagbalken en gotong royong. Die zijn alle betrokkenen in de gemeenschap, de gedeelde waarden en normen en het respect en liefde naar elkaar toe.

OOK INTERESSANT
Politie op zoek naar twee verdachten van ernstige misdaden Pikin Saron

Bij deze hoogtijdagen is het toepasselijk dat wij elkaar kunnen omhelzen en motiveren dat wij in eenheid moeten optrekken.

Helaas kunnen wij onder deze omstandigheden met de Covid-19-maatregelen dat niet doen. Reden te meer waarom wij van Pertjajah Luhur een dringend beroep doen op de gemeenschap dat elk lid zich laat vaccineren zodat wij volgend jaar op deze dag elkaar een brasa kunnen geven.

OOK INTERESSANT
In Suriname lopen corruptieschandalen meestal met een sisser af

De Pertjajah Luhur wenst in het licht van 131 jaar Javaanse immigratie en de Dag der Inheemsen de Surinaamse gemeenschap een prachtig bouwwerk toe.